Seminarų ciklas “VSAFAS akademija”

Ciklą sudaro:

Apskaitos tvarkymui naudojami informacijos šaltiniai viešajame sektoriuje
Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos
Turto apskaita pagal VSAFAS
Finansavimo sumų ir grynojo turto apskaita pagal VSAFAS
Pajamų ir sąnaudų apskaita pagal VSAFAS
Pinigų srautų apskaita pagal VSAFAS
Projektų apskaita pagal VSAFAS
Renovacijų apskaita viešajame sektoriuje
Darbo užmokesčio skaičiavimas ir apskaita viešajame sektoriuje
Atsargų ir trumpalaikio turto apskaitos ypatumai viešajame sektoriuje
Apskaitos pagal VSAFAS kursai
Darbo užmokesčio apskaitos pagal VSAFAS kursai
Apskaitos politika biudžetinėse įstaigose ir jos atnaujinimas