Viešojo sektoriaus subjektams, dalyvaujantiems daugiabučių atnaujinimo procese Lietuvoje, yra aktuali skiriamų valstybės paramos lėšų apskaita ir kontrolė. Todėl svarbu teisingai parodyti apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje šių lėšų skyrimą, gavimą ir panaudojimą.

Temos

  • Kas yra renovacija: investicinis planas daugiabučių atnaujinimui, BETA vertinimas, apmokėjimas už renovaciją;
  • Valstybės finansavimas daugiabučių namų renovacijai atlikti: teisės į valstybės paramą sąlygos, valstybės paramos formos, valstybės paramos finansavimo šaltiniai, de minimis pagalbos apskaita;
  • Prašymai dėl valstybės paramos teikimo ir jų gavimo bei tenkinimo korespondencijos;
  • Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo naujovių taikymas 2022 m.;
  • Informacijos apie renovaciją pateikimas konsolidavimo sistemoje VSAKIS;