Vykdant tarptautinius bendradarbiavimo ir paramos projektus kyla daugybė klausimų nuo partnerystės plėtojimo iki sumanymų įgyvendinimo. Tačiau, vienu svarbiausiu ir dažniausiai painiausiu uždaviniu tampa teisingai parengta projekto apskaita. Už gautus pinigus turi būti teisingai ir laiku atsiskaitoma, taip pat pateikiamas projekto įgyvendinimo rezultatas.

Žvelgiant į daugybę sureglamentuotų reikalavimų, kriterijų, reikalingų prašymų ir paraiškų, projektų apskaitos vykdymas gali pasirodyti itin sudėtingas ir ilgas procesas. Tačiau, sudalyvaukite seminare ir įsitikinsite, kad nagrinėdami ne teoriją, o praktinius pavyzdžius, žinias įsisavinsite greičiau ir lengviau suprasite, nuo ko pradėti, kas yra svarbiausi akcentai ir kokia darbų seka yra veiksmingiausia, rengiant apskaitas projektams.

 • Kaip teisingai sutvarkyti projektų apskaitą?
 • Kaip apskaitoje atskirti nacionalinę ir kitų valstybių gaunamas lėšų dalis?
 • Kaip vykdyti projektų operacijų derinimo procedūras?


Temos:

 • Projektų, finansuojamų iš ES paramos, ir investicinių projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų paramos ir iš Valstybės investicijų programos, apskaitos reglamentavimas;
 • Projektų avansinių mokėjimų ir finansavimo pripažinimo kriterijai;
 • Projektų avansinių mokėjimų ir finansavimo sumų apskaita;
 • Projektų pirkimų ir išlaidų apskaita. Koncesijos ir partnerystės sutarčių vykdymas. Darbo užmokesčio ir atostoginių apskaita;
 • Projektų pajamų ir įplaukų apskaita;
 • Projektų finansavimo sumų pergrupavimas ir atkūrimas. Mokėjimų prašymai ir paraiškos;
 • Projektų finansinės atskaitomybės parengimas;
 • Projektų finansinės atskaitomybės duomenų perkėlimas į VSAKIS;
 • Operacijų derinimo procedūros dėl projektų turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų VSAKIS sistemoje.


Išvardytos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.