Vykdant tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo ir paramos projektus kyla daugybė klausimų nuo partnerystės plėtojimo iki sumanymų įgyvendinimo.  Dažnai kelia klausimų teisingas projekto apskaitos parengimas bei patirtų netinkamų finansuoti PVM išlaidų kompensavimo tvarkos taikymas. Už gautus projektų pinigus turi būti teisingai ir laiku atsiskaitoma, sumokami mokesčiai ir gaunamo kompensacijos, taip pat pateikiamas projekto įgyvendinimo rezultatas. Žvelgiant į daugybę reikalavimų, kriterijų, reikalingų prašymų ir paraiškų, projektų apskaitos vykdymas gali pasirodyti itin sudėtingas ir ilgas procesas. Svarbu žinoti kaip tinkamai paprašyti finansavimo, atlikti mokėjimus, įvertinti projektų išlaidų tinkamumą bei įforminti darbo projekte santykius ir atlygį už jį. 

Nuo 2022-01-01 didės MMA ir MVA dydžiai, kurie turės įtakos tiek darbuotojų atlyginimams, tiek mėnesio NPD bei metinio NPD apskaičiavimui.

2022-01-01 naujai užregistruotame GPMĮ projekte siūloma taikyti net dvi NPD formules, priklausomai nuo darbuotojo atlyginimo.

Kokie pajamų apmokestinimo tarifai ir NPD formulės bus taikomi 2021–2022 m. sandūroje? Kaip tinkamai pakeisti darbo sutartis su darbuotojais dėl didėjančio MMA? Ne mažiau aktualus ir atostoginių apskaičiavimas darbuotojams, atostogaujantiems metų sandūroje.

Sužinosite:

 • Kas reglamentuoja projektų buhalterinę apskaitą?
 • Valstybės projektų ir ES projektų ypatumai;
 • Kaip atvaizduoti projektų operacijas VSAKIS?
 • Kokias ataskaitas būtina pateikti projekto pabaigoje?


Temos:

 • Projektų, finansuojamų iš ES paramos, ir investicinių projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų paramos ir iš Valstybės investicijų programos, apskaitos reglamentavimas.
 • Projektų avansinių mokėjimų ir finansavimo pripažinimo kriterijai.
 • Projektų avansinių mokėjimų ir finansavimo sumų apskaita.
 • Projektų pirkimų ir išlaidų apskaita bei kompensavimas. Koncesijos ir partnerystės sutarčių vykdymas.
 • PVM – kada jį galima kompensuoti iš projekto lėšų?
 • Netinkamų finansuoti išlaidų kompensavimo galimybės.
 • Projektų pajamų ir įplaukų apskaita.
 • Projektų finansavimo sumų pergrupavimas ir atkūrimas. Mokėjimų prašymai ir paraiškos.
 • Projektų darbo užmokesčio fondo sudėtis.
 • Darbo užmokestis už darbą projekte: valandinis mokėjimas, nustatymas, apskaita.
 • Darbo užmokesčio apmokestinimas.
 • Apmokėjimas už darbą nepilnu etatu.
 • Darbo užmokestis projektų vadovui ir projektų buhalteriui.
 • Ataskaitos apie darbo užmokestį pildymas.
 • Darbas nuotoliniu būdu: darbo organizavimas, darbo laiko planavimas ir apskaita.
 • Papildomas darbas: dvi pareigybės ar padidintas darbų mastas?
 • Finansavimo sumų, skirtų darbo apmokėjimui, gavimas, panaudojimas ir grąžinimas.
 • Priemokų ir premijų skyrimas projekte: ar taip gali būti?
 • Darbo užmokesčio skaičiavimo ir apskaitos aktualijos nuo 2022 m.
 • Projektų finansinės atskaitomybės parengimas.
 • Projektų finansinės atskaitomybės duomenų perkėlimas į VSAKIS.
 • Operacijų derinimo procedūros dėl projektų turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų VSAKIS sistemoje.


Išvardytos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.