Darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas. Be to, kolektyvinėms deryboms ir kolektyvinių sutarčių sudarymui valstybės tarnyboje taikomos ir Darbo kodekso nuostatos.

Pakeitimai nuo 2023-01-01:

Seime yra parengtas LR valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projektas, kurio įsigaliojimo data numatyta 2023-07-01.

2022-12-07 įsigaliojo įsakymo Nr. 1V-489 pakeitimai, įtvirtinantys pareiginės algos dydžio priemoką už atliktus svarbius darbus įgyvendinant tam tikrus projektus.

Atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimų gausą darbo užmokesčio apskaita ir darbo užmokesčio fondo valdymas reikalauja didesnio įsigilinimo į šias temas.

2022-11-01 įsigaliojo DK pakeitimai, kuriais sumažintas kompensacijos dydis nuo 50 iki 30 proc. bazinio darbo užmokesčio darbuotojams, dirbantiems kilnojamojo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą. Taip pat 2023-06-01 įsigalioja ir VSDĮ pakeitimai, pagal kuriuos nebelieka kompensacijų už darbą lauko sąlygomis arba kilnojamojo pobūdžio darbą. Kaip išvengti konfliktų?

2022-08-01 įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimai, suteikiantys daugiau socialinių garantijų valstybės tarnautojams:

 • Tėvams, auginantiems vaikus iki 12 m., suteikta nauja teisė į papildomas poilsio dienas priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir sveikatos būklės.
 • Suteikta teisė dirbti ne visą darbo laiką, slaugantiems šeimos narį ar kartu gyvenantį artimąjį bei auginantys vaiką iki 8 m.
 • Suteikiama galimybė tam tikriems valstybės tarnautojams dirbti nuotoliu ir lanksčiu darbo laiku.
 • Įtvirtinti nauji pagrindai, kuomet tarnautojams gali būti suteiktas neapmokamas laisvas laikas.

Dėl sudėtingo valstybės tarnybos reguliavimo kyla teisės taikymo problemų ir ginčų:

 • Kada vadovautis Valstybės tarnybos įstatymu, kada Darbo kodeksu, o kada kolektyvine sutartimi?
 • Kaip reglamentuojama valstybės tarnautojų atsakomybė?
 • Ar privaloma mokėti darbuotojui tą patį pareiginės algos kintamosios dalies procentinį dydį, nustatytą per veiklos vertinimą iki atostogų vaikui prižiūrėti, jeigu darbuotojas grįžo po šių atostogų praėjus 2-3 metams?
 • Kokia yra naujausia teisminė praktika dėl darbo teisės klausimų valstybės tarnyboje?

Šias ir kitas situacijas nagrinėsime seminaro metu.

Temos:

1 dalis. Darbo užmokesčio skaičiavimas ir apskaita viešajame sektoriuje. Valstybės tarnautojų darbo apmokėjimas.  Lektorė – Natalja Kobzevienė (9.00–12.15 val.):

 • Bazinis dydis. Pastoviosios dalies koeficientai, jų keitimas. Kintamosios dalies nustatymas
 • Priemokų skyrimo atvejai.
 • Premijų skyrimo atvejai ir dydžiai.
 • Projektų darbo užmokestis.
 • Papildomi pensijos draudimo įmokos tarifai.
 • Nedarbingumo apmokėjimas. Ligos išmoka tėvams vaiko priežiūrai.
 • Įmokų profsąjungai už neprofsąjungų narius mokėjimas. Kolektyvinių sutarčių įgyvendinimas ir vykdymas.
 • Darbo laiko planavimas ir apskaita. Nukrypimų apskaita.
 • Atostoginių skaičiavimas. Nepanaudotų atostoginių nurašymas. Atostogų rezervo sudarymas.
 • Pensijiniai atidėjiniai.
 • Išmoka ir papildomos atostogos už darbą kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbą ir darbą lauko sąlygomis.
 • „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas.
 • Autoriniai atlyginimai ir vienkartinių paslaugų suteikimas.
 • Individualaus darbo laiko režimo taikymas, planavimas, vykdymas. Papildomos išmokos darbuotojui. Skirtumas nuo suminės darbo laiko apskaitos.
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas skirtingiems atvejams. Pagrindinio ir papildomų darbų VDU apskaitos niuansai.
 • Kam apmokestinami dienpinigiai viešajame sektoriuje.
 • Kokią informaciją ir kokiu periodiškumu privalo pateikti įstaigos vadovas apie darbuotojus centralizuotai apskaitos tarnybai.
 • Darbo apmokėjimo tvarkų keitimas.
 • Darbo užmokesčio fondo planavimas ir vykdymas;
 • Valstybės tarnautojų darbo apmokėjimas: 
  • Pastovios, kintamosios dalių apskaita;
  • Priedų ir priemokų apskaita;
  • Darbo projekte apmokėjimas ir projektų atostoginių apskaita;
  • NPD taikymas, GPM;
  • Įmokos „Sodrai“;
  • Išskaitos profsąjungai, pagal vykdomuosius raštus;
  • Atostoginių rezervo formavimas ir atostoginių apskaita;
  • Perkėlimas į mentorius;
  • Atleidimas ir darbo, perkėlimas į kitą įstaigą.

2 dalis. Valstybės tarnautojų darbo reglamentavimas. Lektorius Gintautas Vilkelis (13.00–14.30 val.):

 • Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio reguliavimo darbo teisės normomis ypatumai;
 • Valstybės tarnautojų atostogos (nepanaudotų už trejus metus kasmetinių atostogų suteikimo/nesuteikimo kl., ginčų nagrinėjimas);
 • Darbo laiko režimai, nuotolinis darbas, darbas poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinis darbas (ar galima vadovaujančias pareigas užimantiems darbuotojams pavesti dirbti poilsio ir švenčių dienomis? Kaip reglamentuoti pasyvų budėjimą, budėjimą namuose)?
 • Valstybės tarnautojų atsakomybės reglamentavimas;
 • Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai;
 • Darbo kodekso pakeitimai;
 • Aktuali teisminė praktika – darbo santykių reglamentavimo problemos valstybės tarnyboje.

Programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: