Seminaro metu susipažinsite su darbo užmokesčio naujovėmis viešajame sektoriuje ir sužinosite darbo užmokesčio nustatymą ir apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus. 

Seminare bus svartsomi šie ir kiti aktualūs klausimai: 

  • Nuo 2020-07-01 įsigaliojo GPMĮ pakeitimai dėl NPD formulės taikymo atgaline data. Ar privaloma privaloma perskaičiuoti DU atgaline data? Ar reikės tikslinti jau pateiktas GPM deklaracijas?
  • Nuo 2020-07-01 gali būti naikinamos atostogos sukauptos iki 2017-07-01. Kaip reikia nurašyti atostoginių kaupinius ir nuo kokios datos? Iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo gan paprasta ir aišku, tačiau pradedant gilintis į Darbo kodekso nuostatų taikymą kyla daug klausimų. Net Valstybinė darbo inspekcija nuomonę keitė keletą kartų. Be to, reikia nepamiršti ir pensijinių atidėjinių.  Ar visiems darbuotojams reikia skaičiuoti?
  • Svarbu paminėti, kad nuo 2020-08-01 įsigaliojo daugybė Darbo kodekso pakeitimų, įskaitant dėl darbo užmokesčio, išeitinių ir t.t.

Programa:

Darbo užmokesčio apskaičiavimo ypatumai viešajame sektoriuje:
 o Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai:
    • GPM tarifo taikymas pagal pajamų dydį;
    • NPD formulės kitimas 2020–2021 m., NPD formulės taikymo atgaline data ypatumai;
    • Naujos išlaidų sumos, kurias asmuo galės atskaityti iš savo pajamų;
    • A ir B klasės pajamų pripažinimo naujovės.
 o Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai:
    • Darbo užmokesčio perskaičiavimas ir apmokestinimas VSD įmokomis;
    • Pajamų apmokestinimo socialinio draudimo įmokomis pakeitimai;
    • Valstybinio socialinio draudimo įmokų bazės pakeitimai.
• Darbo užmokesčio skaičiavimo viešajame sektoriuje naujovės:
 o Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo taikymo praktika ir rekomendacijos;
 o Lygio ir individualaus koeficiento nustatymas skaičiuojant pastoviąją darbo užmokesčio dalį;
 o Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodikos taikymas;
 o Darbo užmokesčio sistemos tvarkos ir pareigybių sąrašo parengimas;
 o Darbo apmokėjimo sąlygų nustatymas ir keitimas darbo sutartyje;
 o Darbo užmokesčio kintamosios dalies nustatymas ir apskaita;
 o Priemokų mokėjimo atvejai, dydžiai, dažnumas;
 o Apmokėjimas už kito darbuotojo pavadavimą;
 o Premijų mokėjimas;
 o Apmokėjimas už darbą projekte;
 o Apmokėjimas už budėjimą;
 o Apmokėjimas už kasmetines ir tikslines atostogas;
 o Išeitinės išmokos.