2021 metų atnaujintas Darbo kodeksas, Nacionalinė kolektyvinė sutartis, MMA ir bazinis dydis. Ministerijų išleidžiami norminiai aktai bei apskaitos centralizavimas daro didelę įtaka darbuotojų darbo apmokėjimui ir apmokestinimui. Keičiasi reikalavimas darbdaviams dėl informacijos apie darbuotojus pateikimo centralizuotoms apskaitos tarnyboms. Biudžetų ir projektų vykdymas reikalauja griežtesnės tvarkos sudarant ataskaitas ir vykdant darbo santykius.

Nuo 2021-07-01 planuojami Užimtumo įstatymo pakeitimai, susiję su subsidijų darbo užmokesčiui skyrimo ir mokėjimo darbdaviams sąlygomis bei remiamojo įdarbinimo darbo užmokesčio mokėjimo sąlygomis. Taip pat numatomi Darbo kodekso pakeitimai, kuriais siūloma pakeisti DU išmokėjimo tvarką. Pakeistos pranešimo dėl paskelbtos prastovos pildymo taisyklės, išplečiant teikiamos informacijos kiekį.

Taip pat darbo užmokesčio apskaičiavimui aktualus 2021-05-11 atnaujintas GPMĮ komentaras.

Temos:

 • Bazinis dydis. Pastoviosios dalies koeficientai, jų keitimas. Kintamosios dalies nustatymas.
 • Priemokų skyrimo atvejai.
 • Premijų skyrimo atvejai ir dydžiai.
 • Projektų darbo užmokestis.
 • NPD ir MNPD 2021 m.
 • Papildomi pensijos draudimo įmokos tarifai 2021 m.
 • Sodros „grindys“ ir „lubos“. „Mažų atlyginimų“ papildomas apmokestinimas Sodros įmokomis.
 • Nedarbingumo apmokėjimas. Ligos išmoka tėvams vaiko priežiūrai.
 • Įmokų profsąjungai už neprofsąjungų narius mokėjimas. Kolektyvinių sutarčių įgyvendinimas ir vykdymas.
 • Darbo laiko planavimas ir apskaita. Nukrypimų apskaita.
 • Nepanaudotų atostoginių nurašymas. Atostogų rezervo sudarymas.
 • Pensijiniai atidėjiniai.
 • Išmoka ir papildomos atostogos už darbą kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbą ir darbą lauko sąlygomis.
 • „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas.
 • Autoriniai atlyginimai ir vienkartinių paslaugų suteikimas.
 • Individualaus darbo laiko režimo taikymas, planavimas, vykdymas. Papildomos išmokos darbuotojui. Skirtumas nuo suminės darbo laiko apskaitos.
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas skirtingiems atvejams. Pagrindinio ir papildomų darbų VDU apskaitos niuansai.
 • Kam apmokestinami dienpinigiai viešajame sektoriuje.
 • Kokią informaciją ir kokiu periodiškumu privalo pateikti įstaigos vadovas apie darbuotojus centralizuotai apskaitos tarnybai.
 • Darbo apmokėjimo tvarkų keitimas.
 • Darbo užmokesčio fondo planavimas ir vykdymas.