Kiekviena biudžetinė įstaiga turi ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto, kurių apskaita kelia nemažai klausimų:

- Kaip tinkamai apskaityti IMT remonto išlaidas pagrindžiant jas tinkamais dokumentais?
- Kaip tinkamai atvaizduoti IMT ir nematerialųjį turtą finansinėse ataskaitose ir aprašyti turto vertės pokytį aiškinamajame rašte?
- Kaip keičiasi centralizuotai valdomo turto apskaita ir atvaizdavimas finansinėse ataskaitose?

Svarbu pažymėti, kad 2022-01-01 įsigaliojo Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimai.

Seminaro programa:

 • Ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto parodymas finansinės atskaitomybės formose.
 • Aiškinamajame rašte pateikimas informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto:
  • Grupavimą;
  • Įsigijimą ir pardavimą;
  • Gavimą ir perdavimą;
  • Nusidėvėjimą ir nuvertėjimą;
  • Vertinimą;
  • Pirkimą išsimokėtinai;
  • Tikrosios vertės rezervo formavimą;
  • Investavimą į kitus subjektus.
 • Informacijos apie centralizuotai valdomą valstybės turtą pateikimas finansinėse ataskaitose.
 • Finansinės atskaitomybės duomenų korekcija po turto inventorizacijos išvadų pateikimo.
 • Informacijos apie turto nuomos ir panaudos sutartis pateikimas finansinėje atskaitomybėje.
 • Finansavimo sumų ir savų lėšų, susijusių su ilgalaikiu turtu, parodymas finansinėje atskaitomybėje.
 • Aptiktų ankstesnių metų klaidų korekcija finansinėje atskaitomybėje.