Apskaita

Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos

viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimai

Natalja Kobzevienė
Registruotis
 • 6 ak. val.
  Kaina: 100 Eur
              90 Eur
Data ir vieta
Seminaras vyks
 • 2024-03-21 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2024-03-21 10:002024-03-21 15:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitosMB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos Seminaro data: 2024-03-21 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Mokymų trukmė:  10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka), 14.30–14.45 val. (pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
 • 2024-03-21 Countline mokymų klasė, Vilnius (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2024-03-21 10:002024-03-21 15:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitosMB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos Seminaro data: 2024-03-21 Seminaro vieta: Countline mokymų klasė, Vilnius Mokymų trukmė:  10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka), 14.30–14.45 val. (pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltCountline mokymų klasė, VilniusMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
Trukmė:
6 akad. val.
Mokymų aprašymas ir temos

Kiekviena biudžetinė įstaiga turi ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto, kurių apskaita kelia nemažai klausimų:

 • Kaip tinkamai apskaityti ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidas pagrindžiant jas tinkamais dokumentais?
 • Kaip tinkamai atvaizduoti ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą finansinėse ataskaitose ir aprašyti turto vertės pokytį aiškinamajame rašte?
 • Kaip keičiasi centralizuotai valdomo turto apskaita ir atvaizdavimas finansinėse ataskaitose?

2023-06-02 įsigaliojo 12-ojo ,,Ilgalaikis materialusis turtas” VSAFAS pakeitimai, susiję su:

 • neatlygintinai gauto ilgalaikio turto vertės nustatymui taikomas tikrosios vertės metodas, kai tokiu turtu neprekiaujama rinkoje;
 • naujomis redakcijomis išdėstyti du priedai, vienas iš jų informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, likutinės vertės pasikeitimą;
 • kilnojamųjų kultūros vertybių priskyrimu Vertybių fondui ir jų įsigijimo savikaina;
 • nekilnojamųjų kultūros vertybių priskyrimas bibliotekų fondui ir jų įsigijimo savikaina.

Valstybinio audito ataskaitoje už 2021 m. nustatyta, kad užregistruotas nematerialusis turtas yra amortizuojamas per greitai – normatyvų parinkimas neatitinka atsargumo principo bei reikalavimų šio turto naudingo tarnavimo laiką parinkti atsižvelgiant ir į numatomą turto naudojimo trukmę VSS veikloje, techninį, technologinį arba kitokį senėjimą ir pan. Dėl šios priežasties buvo pakeistas įsakymas „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“, pagal kurį ilgalaikis materialusis turtas, kuris apskaitoje buvo užregistruotas simboline verte, iki 2023-12-31 privalo būti įvertinamas tikrąja verte.

2023-09-01 įsigaliojo Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo pakeitimai, kuriais sudaryta galimybė nereikalingą viešosioms įstaigoms nekilnojamąjį turtą parduoti, o gautas lėšas panaudoti viešosios įstaigos veiklai vykdyti.

Seminaro metu lektorė pristatys naujausius teisės aktų pakeitimus, atsakys į Jums rūpimus klausimus.

Seminaro programa:

 • Ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto parodymas finansinės atskaitomybės formose.
 • Naujausi 12-ojo VSAFAS ir 13-ojo VSAFAS pakeitimai.
 • Aiškinamajame rašte pateikimas informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto:
  • Grupavimą;
  • Įsigijimą ir pardavimą;
  • Gavimą ir perdavimą;
  • Nusidėvėjimą ir nuvertėjimą;
  • Vertinimą;
  • Pirkimą išsimokėtinai;
  • Tikrosios vertės rezervo formavimą;
  • Investavimą į kitus subjektus.
 • Informacijos apie centralizuotai valdomą valstybės turtą pateikimas finansinėse ataskaitose.
 • Finansinės atskaitomybės duomenų korekcija po turto inventorizacijos išvadų pateikimo.
 • Informacijos apie turto nuomos ir panaudos sutartis pateikimas finansinėje atskaitomybėje.
 • Finansavimo sumų ir savų lėšų, susijusių su ilgalaikiu turtu, parodymas finansinėje atskaitomybėje.
 • Aptiktų ankstesnių metų klaidų korekcija finansinėje atskaitomybėje.
Papildoma informacija

Kiekvienas mokymų dalyvis gauna mokymų medžiagą ir el. dalyvio pažymėjimą.

Mokymų trukmė:  10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val.
Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka), 14.30–14.45 val. (pertrauka).

Mokymus veda
Natalja Kobzevienė
Natalja Kobzevienė – lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Taip pat lektorė teikia praktines konsultacijas apskaitos ir mokesčių klausimais. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.
Registracija
Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimai
Mokymų kaina: 90 Eur
Mokymų kaina: 90Eur
Mokymų kaina: 90Eur
Taip (kaina su pietumis 100 EUR) Ne (kaina be pietų 100 EUR)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo gimimo datą tokiu formatu: yyyymmdd (Be taškų!).
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
* Privalomi laukai
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.