ĮMONĖS VIDAUS TVARKOS – ATSAKOMYBIŲ IR PROCESŲ OPTIMIZAVIMO ĮRANKIS

Paruošti įmonės vidaus tvarkų šablonai

2022-05-01 įsigaliojęs Finansinės apskaitos įstatymas bei lygiagrečiai išleistos AVNT rekomendacijos suteikė galimybę peržiūrėti tai, kas buvo primiršta arba ilgainiui tapo nusistovėjusia praktika. Nors ir neaprašyti aiškiomis tvarkomis, įmonės procesai veikė lyg šveicariškas laikrodis. Tiesa? Įsigaliojus FAĮ susimąstėme, o kieno atsakomybė vis gi užtikrinti prieigų prie apskaitos sistemų ar registrų, ūkinių operacijų teisingas registravimas ar kas atsakingas už tikslų inventorizavimo procesą? FAĮ suteikė galimybę peržiūrėti seniai primirštas tvarkas bei perbraižyti atsakomybių ribas, tam, kad veikla vyktų sklandžiai ir nepertraukiamai.

Tie, kurie nesuspėjote pasirengti būtinąsias bei naująsias tvarkas, mūsų komanda paruošė, bei vis pildo, įmonės vidaus tvarkų šablonų sąrašą, kurios padės sumažinti rizikas, kylančias vykdant kasdienę veiklą.

Ruošdami tvarkas atsižvelgėme į daugelio įmonių veiklos specifiką, todėl vadovaudamiesi tvarkose pateiktais komentarais, rekomenduojamais ar alternatyviais pasirinkimo variantais, tvarkas pritaikysite būtent savo įmonės individualiai specifikai.

Pagal LR Finansinės apskaitos įstatymą, įmonės vidaus tvarkos privalomos subjektams (išskyrus viešojo sektoriaus subjektus), dirbantiems pagal VAS ir  pelno nesiekiantiems subjektams tvarkantiems apskaitą pagal 1K-372 nutarimą.

Paruoštos tvarkos orientuotos į įmonėje vykstančius pagrindinius procesus, todėl vietoj keliasdešimties neretai besidubliuojančių tvarkų, kuriose prarandamas laikas ir fokusas esminiams dalykams ieškant atsakingų asmenų ar teisingos bei vadovo patvirtintos procedūros, galėsite turėti koncentruotas ir visą procesą apimančias tvarkas. Efektyvumas slypi paprastume!

Šablonų pildymui galėsite pasinaudoti šiais rekomenduojamais tvarkų funkcionalumais:

 • Tvarkose pateikiami aktyvūs duomenų pildymo laukai („Text field“), kuriuose greitai ir patogiai galėsite įrašyti Jūsų įmonės individualius duomenis, atsakingų asmenų pareigybes ar kitą tvarkos užpildymui reikalingą informaciją. Tai sutaupys jūsų laiką, kuomet pildant tvarkos šabloną negaišite laiko dokumento formatavimui, paragrafų numeravimui ar lygiavimui.
 • Skirtingomis spalvomis pažymėti pasirinkimai perspės Jus apie galimą individualų pasirinkimą, pagal kurį galėsite nuspręsti kaip tvarkoje minimos situacijos yra taikomos Jūsų Įmonėje arba kaip įmonėje vykstantys procesai vyks pritaikius naująsias tvarkas.
 • Pildant tvarkas, nuolat rasite komentarus, kurie lydės Jus pildant tvarkos sudėtingesnes situacijas bei kurie pasufleruos galimus pasirinkimo variantus. Žinoma, šių tvarkų išskirtinumas yra tai, kad pritaikant tvarką Jūsų įmonės specifikai, galutinį pasirinkimą priimsite patys. Galutinėmis paruoštomis tvarkomis Jūsų įmonės darbuotojai galės vadovautis vykdant kasdienes užduotis, pasiskirstant atsakomybėmis ir esant poreikiui pasipildyti tvarkas turimais vidiniais susitarimus.

Sukurkite aiškiai apibrėžtas procedūras, kurios padės Jums optimizuoti procesus ir pasiskirstyti atsakomybes. Pasinaudokite paruoštais šablonais, kurie apima šias tvarkas:

 1. Savalaikio ir teisingo apskaitos dokumentų parengimo tvarka;
 2. Savalaikio ir teisingo ūkinių operacijų registravimo kontrolės tvarka;
 3. Prieigų prie apskaitos informacinių sistemų ir apskaitos registrų kontrolės tvarka;
 4. Inventorizacijos tvarka;
 5. Apskaitos dokumentų ir registrų saugojimo, naikinimo, atkūrimo tvarka;
 6. Tinkamos informacijos apie ūkines operacijas ir turto bei įsipareigojimų verčių nustatymui taikytinas prielaidas savalaikio pateikimo apskaitą tvarkančiam asmeniui tvarka;
 7. Apskaitos registrų sudarymo ir pasirašymo tvarka;
 8. Asmenų, kurie turi teisę surašyti ir (arba tik) pasirašyti apskaitos dokumentus, paskyrimo ir patvirtinimo tvarka;
 9. Atskaitingų asmenų atsiskaitymo tvarka;
 10. Grynųjų pinigų operacijų dokumentavimo ir apskaitos tvarka;
 11. Reklamos ir reprezentacijos sąnaudų pripažinimo ir apskaitos tvarka;
 12. Apskaitą tvarkančių asmenų pasirinkimo tvarka;
 13. Apskaitos dokumentų ir registrų perdavimo, keičiantis apskaitą tvarkančiam asmeniui arba vadovui, tvarka;
 14. Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema.

Šablonų kaina: 165 Eur +PVM