Seminaro tikslas supažindinti su Pinigų srautų ataskaitų pagal VSAFAS parengimą ir įkėlimą į VSAKIS.

Seminare dalyviai sužinos:

 • Apie pagrindinius reikalavimus Pinigų srautų ataskaitai sudaryti;
 • Kaip suderinti pinigų srautus su kitais viešojo sektoriaus subjektais;
 • Kaip taisyti praeitų ataskaitinių laikotarpių klaidas;
 • Kaip patikrinti, ar FAR formose pateikti duomenys yra korektiški.
   

Temos:

 • Pinigų srautų ataskaitos formos ir pinigų srautai. Tiesioginiai ir netiesioginiai pinigų srautai;
 • Pagrindinės veiklos pinigų srautai;
 • Investicinės veiklos pinigų srautai;
 • Finansinės veiklos pinigų srautai;
 • Nepiniginių ūkinių operacijų ir įvykių įtaka pinigų srautams. Valiutinių straipsnių įtaka pinigų srautams;
 • Gautų asignavimų palyginimas su įplaukomis. Kasinių išlaidų palyginimas su išmokomis;
 • Pinigų išmokų palyginimas su veiklos sąnaudomis;
 • Duomenų apie pinigų srautus derinimas konsolidavimo sistemoje VSAKIS: su iždu, VMI, „Sodra“, TLK, agentūromis, kitais subjektais. Pinigų srautų konsolidavimas.
   

Išvardintos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.