Seminare dalyviai sužinos:

 • Apie pagrindinius reikalavimus apskaitos politikai parengti.
 • Apie vadovo, vyriausiojo buhalterio ir kitų darbuotojų atsakomybę. 
 • Kaip atnaujinti apskaitos politiką ir taisyti praeitų ataskaitinių laikotarpių klaidas.
 • Kaip patikrinti, ar FAR formose pateikti duomenys yra korektiški.
   

Seminare suteiktos žinios įgalins tiksliai sudaryti apskaitos tvarkas apie turtą, įsipareigojimus, darbo apmokėjimą, finansavimo sumas ir grynąjį turtą bei atsakomybės už apskaitos politikos parengimą ir vykdymą taikymą.
 

Temos:

 • Įstaigos apskaitos politikos esmė ir struktūra. Kontroliuojančio subjekto apskaitos politika ir pavaldžių įstaigų apskaitos politikos. Atsakomybė už apskaitos politikos parengimą.
 • Finansų kontrolės reikalavimų aprašymas apskaitos politikoje. Reikalavimų biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymui pateikimas apskaitos politikoje.
 • Vidaus valdymo kontrolės reikalavimų aprašymas apskaitos politikoje.
 • Apskaitinių įverčių keitimas ir apskaitos politikos keitimas.
 • Įstaigoje naudojamų korespondencijų pateikimas apskaitos politikoje.
 • Apskaitos politikos pateikimas finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte ir konsolidavimo sistemoje VSAKIS.
 • Projektų apskaitos politikos parengimas.