Seminaro metu sužinosite kaip pripažinti ir registruoti pajamas bei tiksliai pateikti informaciją finansinėje atskaitomybėje: 

 • Kaip grupuojamos pajamos ir sąnaudos apskaitoje ir kokia klasifikacija privalo būti taikoma? 
 • Kaip perkeliama informacija į finansines ataskaitas ir veiklos rezultatų ataskaitą bei pateikiama VSAKIS? 
 • Kokia yra nuosavybės metodo įtaka pajamų ir sąnaudų registravimui apskaitoje? 
 • Kokios yra pagrindinės ir nepagrindinės veiklos pajamos? 
 • Kaip tinkamai atvaizduoti pajamas ir sąnaudas finansinėje atskaitomybėje?

Jau kurį laiką galioja Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimai, ar tinkamai taikote pasikeitusias nuostatas praktikoje?

2022-12-22 įsigaliojo įsakymo Nr. 1K-063 pakeitimai, kuriais sukurtos A8 „Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, susijusių su konfiskuoto turto perdavimu viešojo sektoriaus subjektams, ataskaita“ ir A9 „Gauto konfiskuoto turto finansavimo sumų ataskaita“ ataskaitų formos.

Seminaro metu lektorė atsakys į Jums rūpimus klausimus, pateiks praktinius pavyzdžius, pasidalins dažniausiai daromomis klaidomis ir patarimais, kaip jų išvengti. 

Temos:

 • Pajamų pripažinimas ir grupavimas.
 • Paslaugų suteikimo pajamos.
 • Rinkliavų, baudų, kurios nesusijusios su finansine veikla, pajamos ir pervestinos pajamos.
 • Turto ir atsargų pardavimo pajamos.
 • Finansavimo sumų pajamos.
 • Sąnaudų pripažinimas ir grupavimas.
 • Sukauptų sąnaudų pripažinimas ir registravimas apskaitoje.
 • Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.
 • Nuosavybės metodo įtakos registravimas apskaitoje.
 • Pajamų ir sąnaudų pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje (veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamojo rašto informacija).