Seminare sužinosite kaip geriau planuoti lėšų poreikius veiklos sąnaudoms, pripažinti ir registruoti pajamas bei tiksliai pateikti informaciją finansinėje atskaitomybėje.

Taip pat svarbu pažymėti, kad 2022-01-01 įsigaliojo Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimai.

Finansų ministerija yra parengusi įsakymo Nr. 1K-063 pakeitimo projektą, kuriame sukuriamos A8 „Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, susijusių su konfiskuoto turto perdavimu viešojo sektoriaus subjektams, ataskaita“ ir A9 „Gauto konfiskuoto turto finansavimo sumų ataskaita“ ataskaitų formos.

Seminaro tikslas:

 • Supažindinti klausytojus su pajamų ir sąnaudų pripažinimo tvarka.
 • Išaiškinti sąnaudų pripažinimui reikalingų lėšų apskaitą.
 • Išnagrinėti turto ir paslaugų pirkimo, nurašymo, vertinimo procedūras.
 • Išnagrinėti informacijos apie pajamas ir sąnaudas pateikimą finansinėse ataskaitose.

Temos:

 • Pajamų pripažinimas ir grupavimas.
 • Paslaugų suteikimo pajamos.
 • Rinkliavų, baudų, kurios nesusijusios su finansine veikla, pajamos ir pervestinos pajamos.
 • Turto ir atsargų pardavimo pajamos.
 • Finansavimo sumų pajamos.
 • Sąnaudų pripažinimas ir grupavimas.
 • Sukauptų sąnaudų pripažinimas ir registravimas apskaitoje.
 • Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.
 • Nuosavybės metodo įtakos registravimas apskaitoje.
 • Pajamų ir sąnaudų pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje (veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamojo rašto informacija).