Seminare sužinosite kaip geriau planuoti lėšų poreikius veiklos sąnaudoms, pripažinti ir registruoti pajamas bei tiksliai pateikti informaciją finansinėje atskaitomybėje.

Taip pat svarbu pažymėti, kad 2022-01-01 įsigaliojo Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimai.

Seminaro tikslas:

 • Supažindinti klausytojus su pajamų ir sąnaudų pripažinimo tvarka.
 • Išaiškinti sąnaudų pripažinimui reikalingų lėšų apskaitą.
 • Išnagrinėti turto ir paslaugų pirkimo, nurašymo, vertinimo procedūras.
 • Išnagrinėti informacijos apie pajamas ir sąnaudas pateikimą finansinėse ataskaitose.

Temos:

 • Pajamų pripažinimas ir grupavimas.
 • Paslaugų suteikimo pajamos.
 • Rinkliavų, baudų, kurios nesusijusios su finansine veikla, pajamos ir pervestinos pajamos.
 • Turto ir atsargų pardavimo pajamos.
 • Finansavimo sumų pajamos.
 • Sąnaudų pripažinimas ir grupavimas.
 • Sukauptų sąnaudų pripažinimas ir registravimas apskaitoje.
 • Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.
 • Nuosavybės metodo įtakos registravimas apskaitoje.
 • Pajamų ir sąnaudų pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje (veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamojo rašto informacija).