Seminare sužinosite kaip geriau planuoti lėšų poreikius veiklos sąnaudoms, pripažinti ir registruoti pajamas bei tiksliai pateikti informaciją finansinėje atskaitomybėje.

Taip pat svarbu pažymėti, kad LR Seimas priėmė Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimus.

Seminaro tikslas:

 • Supažindinti klausytojus su pajamų ir sąnaudų pripažinimo tvarka.
 • Išaiškinti sąnaudų pripažinimui reikalingų lėšų apskaitą.
 • Išnagrinėti turto ir paslaugų pirkimo, nurašymo, vertinimo procedūras.
 • Išnagrinėti informacijos apie pajamas ir sąnaudas pateikimą finansinėse ataskaitose.

Temos:

 • Pajamų pripažinimas ir grupavimas.
 • Paslaugų suteikimo pajamos.
 • Rinkliavų, baudų, kurios nesusijusios su finansine veikla, pajamos ir pervestinos pajamos.
 • Turto ir atsargų pardavimo pajamos.
 • Finansavimo sumų pajamos.
 • Sąnaudų pripažinimas ir grupavimas.
 • Sukauptų sąnaudų pripažinimas ir registravimas apskaitoje.
 • Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.
 • Nuosavybės metodo įtakos registravimas apskaitoje.
 • Pajamų ir sąnaudų pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje (veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamojo rašto informacija).