Sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita nuo 2017-02-01