Apskaitos dokumentai, pagrindžiantys ūkines operacijas ir ūkinius įvykius. Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės nuo 2017-01-01