Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita viešajame sektoriuje

 
akad. val.
Eur
Su mokymais susiję raktiniai žodžiai: