Kodėl organizacijai reikia vidaus audito? Ar tai tik privalomas biurokratinis elementas? O gal priešingai, tai vienas esminių veiksnių, kuris gali padėti veikti efektyviai?

Vidaus auditas – tai nepriklausoma ir objektyvi vertinimo ir konsultavimo veikla, kuria siekiama padėti gerinti organizacijos valdymą, rizikos vertinimą ir vidaus kontrolės veikimą, tačiau šie tikslai gali būti pasiekti tik tinkamai pasirinkus vidaus audito temas, gerai atlikus vidaus auditą bei užtikrinus tinkamą audito rekomendacijų įgyvendinimą.

Suprantama, kad kiekvienoje organizacijoje veikiantis vidaus auditas yra labai skirtingas – jis priklauso nuo organizacijos dydžio, tikslų, veiklos srities, struktūros ir kt., tačiau visų vidaus auditorių tikslas tas pats – padėti organizacijai veikti efektyviau, o tą gali padaryti kiekvienas vidaus auditorius.

Seminaro metu analizuosime vidaus audito tikslą, uždavinius, vietą organizacijoje ir vidaus kontrolės sistemoje, analizuosime audito planavimo, atlikimo ir stebėjimo procesą, aptarsime su auditoriaus nepriklausomumu susijusius klausimus. Taip pat aptarsime ir sritį reglamentuojančius įstatymus bei kitus teisės aktus, naujausias institucijų teikiamas rekomendacijas ir išaiškinimus.

Temos:

 • Lektorės ir dalyvių prisistatymas, lūkesčių aptarimas, mokymosi tikslai ir uždaviniai.
 • Vidaus audito esmė, tikslas, uždaviniai, vieta organizacijoje ir vidaus kontrolės sistemoje.
 • Audito temų pasirinkimas ir audito strategijos parengimas.
 • Konsultavimo paslaugų teikimas ir auditoriaus nepriklausomumo užtikrinimas.
 • Vidaus audito atlikimas:
  • audito planavimas;
  • rizikų vertinimas;
  • procedūrų atlikimas;
  • ataskaitos rengimas
  • poauditinis stebėjimas.
 • Praktinių pavyzdžių analizė ir būdai užtikrinti efektyvų audito atlikimą.