SEMINARAS SKIRTAS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVAMS IR ASMENIMS PLANUOJANTIEMS LĖŠAS BEI ATSISKAITANTIEMS UŽ JAS.

Viešojo sektoriaus subjektams, finansuojamiems valstybės, savivaldybių biudžeto lėšomis reikia parengti tinkamas biudžeto programų sąmatas, o parengus – pagal paskirtį naudoti lėšas.

Biudžetinėms įstaigoms ypač svarbu:

 • esant poreikiui pakeisti sąmatas ir perskirstyti lėšas dar tais pačiais metais;
 • tinkamai stebėti, valdyti ir koreguoti pinigų srautus, atsakant į klausimą: „kada sąskaitoje turi būti nulis?“;
 • teisingai suplanuoti ateities pajamas, finansavimo sumas ir perteikti jas ataskaitose;
 • tinkamai įvertinti būsimų asignavimų sumas, tam, kad netektų ataskaitose nurodyti jų nepanaudojimo priežasčių.

Temos

 • Strateginis planas – kokia informacija teikiama apie lėšų poreikį.
 • Biudžetinės ir nebiudžetinės sąmatos.
 • Pajamos ir pajamų įmokos. Kada įstaiga gali naudoti lėšas savo nuožiūra ir kada privalo perduoti biudžetui.
 • Sąmatų keitimas: dėl ko, kaip, kada. Kas bus jei sąmatos nekeisti.
 • Biudžeto vykdymo ataskaitos: kaip rengiamos, kas keičiasi 2023 metais. Kas už ką atsako. Apskaitos reformos įtaka vadovo atsakomybei.
 • Asignavimai – nebūtinai finansavimas. Kasinės ir nekasinės išlaidos.
 • Klaidos ataskaitose – ką daryti kai pataisyti negali.
 • Finansavimo sumų pažyma – kodėl ji “griauna” konsolidavimą ir kodėl atsakomybė tenka vadovui.
 • Kokia informacija teikiama apskaitos specialistui ir ko galima iš jo tikėtis.