- 2 dienų kursai -

Pastaruoju metu vis labiau populiarėja lanksčios darbo organizavimo bei darbo laiko sąlygos, kuriomis nukrypstama nuo klasikinių darbo sutarčių nuostatų. Suminė darbo laiko apskaita – viena iš sudėtingiausių darbo užmokesčio skaičiavimo dalių. Taip yra todėl, kad nėra patvirtinta jokia konkreti darbo užmokesčio skaičiavimo metodika, taip pat yra nemažai pasirinkimų ne tik skaičiuojant mėnesinį darbo užmokestį, bet ir atlyginant už viršvalandinį darbą bei už neišdirbtą darbo laiką. O kur dar dažna įstatymų ir Darbo kodekso kaita. Pagrindiniai pokyčiai:

 • Naujoji dienpinigių mokėjimo tvarka nuo 2022-07-01. Kas keitėsi?
 • Įtvirtinti nauji pagrindai, kuomet darbdavys privalo suteikti darbuotojui neapmokamą laisvą laiką.
 • Sumažinamos, o kiek vėliau ir naikinamos kompensacijos darbuotojams, dirbantiems kilnojamojo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.
 • Naujai reglamentuojama naudojimosi tėvystės atostogomis tvarka.
 • Suteikiamos papildomos garantijos tam tikrų kategorijų darbuotojams.

Seminare sužinosite:

 • Kaip apskaičiuoti vidutinį darbo užmokestį sumininkui?
 • Nuo kada reikia pradėti skaičiuoti darbo savaitės pradžią?
 • Kaip teisingai pritaikyti konkretų darbo laiko apskaitos režimą atsižvelgiant į įmonės / įstaigos poreikius?
 • Koks yra didžiausias leistinas darbo laikas dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą?
 • Kaip tinkamai sudaryti darbo (pamainų) grafikus ir užtikrinti darbuotojų keitimąsi pamainomis?
 • Kokiais atvejais susidaro viršvalandinis darbas dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą?

Ar premijos apmokestinamos ir ar traukti jas į vidutinio darbo užmokesčio (VDU) skaičiavimą?

Temos:

 1. DIENA: 
  •       Suminės darbo laiko apskaitos taikymo pasirinkimas.
  •       Apskaitiniai laikotarpiai.
  •       Darbo apmokėjimo sistemoje numatomas reglamentavimas.
  •       Darbo sutartyje numatomos sąlygos.
  •       Darbo laiko normos apskaičiavimas.
  •       Darbo grafikų sudarymas ir keitimas.
  •       Darbo laiko apskaita.
  •       Viršvalandžių apskaita.
  •       Neišdirbto laiko apmokėjimas.
 2. DIENA: 
  •       Atostogų dienų priskaitymas.
  •       Ligos laikotarpio apskaita.
  •       Mamadieniai ir kiti neatvykimai į darbą.
  •       Darbas šventinę dieną, poilsio dieną ir naktį.
  •       Darbas prieššventinę dieną.
  •       Maksimalus darbo laikas ir minimalus poilsio laikas.
  •       Budėjimo laikas.
  •       Darbas komandiruotėje.
  •       Darbas kelyje, kilnojamojo pobūdžio ir lauko sąlygomis.