Kiekvienas veikimas arba neveikimas gali sukelti rimtas mokestines pasekmes sandorių kainodaros transakcijose su asocijuotais asmenimis. EURIBOR rodiklis yra vienas plačiausiai taikomų rodiklių, lemiančių kintamą skolinimo sandorių palūkanų normos dalį, per itin trumpą laiko tarpą smarkiai pakilo.  Kylančios palūkanų normos verčia peržiūrėti esamas ir sudaromas naujas sandorių sutartis su asocijuotais fiziniais ar juridiniais asmenimis, tam kad būtų išlaikomas atitikimo rinkos kainai principas. Esant neįprastai situacijai pasaulyje, pabrėžtina, kad teikdami vienas kitam prekes/paslaugas, sudarydami finansinius ir kt. sandorius, privalu juos įkainoti rinkos kaina. 

Sandorių kainodarai mokesčių administratoriai tiek Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje, skiria ypatingą dėmesį: inicijuoja mokestinius patikrinimus, išsamiai tiria bendrovių sandorių kainodarą, o nustatę neatitikimų – priskaičiuoja delspinigius ir skiria baudas taip keičiant mokesčio bazę.

Atkreiptinas dėmesys, dėl būsimųjų kontroliuojamųjų sandorių VMI rekomenduoja, kad minėti sandoriai būtų susiję su kainos nustatymu dėl sandorių sudėtingumo, unikalumo, ribotų galimybių rasti palyginamuosius nekontroliuojamuosius sandorius ar kelia pagrįstų abejonių dėl tokių sandorių kainodaros principų nustatymo teisingumo ir patikimumo, taip pat dėl siekimo išvengti dvigubo apmokestinimo. Siekiant nesulaukti VMI dėmesio, svarbu peržiūrėti su asocijuotais asmenimis vykdomų sandorių kainodarą ir užtikrinti, kad įmonėje yra parengta tinkama kainodaros dokumentacija.

Seminaras apie sandorių kainodarai tarp susijusių asmenų keliamus reikalavimus, kuriame kalbėsime ne apie teoriją ir teisės aktų reikalavimus, o panagrinėsime praktines situacijas. Nagrinėsime kaip kiekvienoje konkrečioje situacijoje teisingai nustatyti prekės ar paslaugos kainą. Taip pat aptarsime dokumentacijos turinį, ką būtina aprašyti, o kur galime skirti mažiau dėmesio.

Temos:

  • Kainodaros teorija trumpai ir iš esmės.
  • Infliacijos įtaka susijusių asmenų sandorių kainai.
  • Paskolų sandoriai – kaip EURIBOR pokyčiai įtakoja skolinimo sandorius? Kaip tinkamai apsisaugoti nuo dažniausiai pasitaikančių klaidų.
  • Konkretūs pavyzdžiai, kaip teisingai nustatyti sandorių kainas. Prekių pirkimas/pardavimas, paslaugų sandoriai kiti pavyzdžiai.
  • Dokumentacijos pavyzdys – turinys, esminės dalys ir informacijos šaltiniai, kuriais galima remtis.
  • Sritys, kurias tikrina VMI ir kur pasitaiko dažniausios klaidos.
  • Taisyklių pokyčiai pastaraisiais metais.