Apie kursus

Šie darbo užmokesčio kursai skirti visiems įmonės darbuotojams, skaičiuojantiems darbo užmokestį, kontroliuojantiems darbo apmokėjimo ar darbo santykių procedūras: apskaitą tvarkantiems asmenims, administratoriams, personalo darbuotojams ir kitiems.

Per 15 akademinių valandų trukmės kursus aptarsime darbo užmokesčio formas ir  darbo užmokesčio tvarkų būtinumą įmonėje, darbo laiko apskaitą, darbo laiko režimus, darbo kodekso pakeitimus, kurie daro įtaką darbo užmokesčio skaičiavimui bei dienpinigių apmokestinimui.


Temos:

 • Darbo užmokesčio teisiniai aspektai:
  • LR darbo kodeksas;
  • darbo sutartis, jos sudarymo ypatumai; būtinosios ir kitos darbo sutarties sąlygos;
  • darbo sutarties rūšys.
 • Darbo laikas:
  • darbo laiko trukmė;
  • darbo laiko apskaitos dokumentai;
  • ne visas darbo laikas;
  • poilsio laikas;
  • neatvykimų į darbą laikas.
 • Darbo užmokestis ir jo apskaičiavimas: garantijos ir kompensacijos:
  • darbo apmokėjimo organizavimas;
  • darbo užmokesčio apskaitos dokumentai;
  • darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminai;
  • garantijos ir kompensacijos;
  • vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka ir taikymo atvejai;
  • viršvalandinių darbų trukmė ir apmokėjimas;
  • apmokėjimas už nakties darbą;
  • apmokėjimas už darbą švenčių ir poilsio dienomis;
  • išskaitos iš darbo užmokesčio;
  • atostoginių kaupimų sudarymas ir parodymas apskaitoje.
 • Darbo apmokėjimo tvarkos.
 • Atostogos:
  • atostogų rūšys, jų suteikimo tvarkos;
  • atostogų apmokėjimas;
  • kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas;
  • atostoginių kaupinių apskaičiavimas;
  • sukauptų atostoginių nurašymas.
 • Darbo santykių nutraukimas:
  • nutraukimo priežastis;
  • nutraukimo dokumentavimas;
  • išeitinė išmoka;
  • galutinis atsiskaitymas su darbuotoju;
  • kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimas;
  • galutinis atsiskaitymas su darbuotoju.
 • Pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimas:
  • pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimas;
  • darbdavio mokamos ligos išmokos apskaičiavimas ir apmokestinimas;
  • premijos, priedai, pašalpos;
  • pajamos natūra;
  • darbdavio privalomieji mokesčiai ir jų sumokėjimo terminai;
  • deklaracijų, kurios teikiamos VMI ir „Sodrai“, pildymas;
  • pažymų, susijusių su darbo santykiais, parengimas.
 • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo taikymas:
  • GPM tarifų taikymas pagal pajamų dydį;
  • NPD ir MNPD formulės;
  • individualūs NPD riboto darbingumo asmenims;
  • Neapmokestinamosios pajamos;
  • A ir B klasės pajamos bei metinės GPM312 deklaracijos pildymas.
 • Valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įstatymų taikymas:
  • darbo užmokesčio apmokestinimas VSD ir PSD įmokomis;
  • socialinio draudimo įmokų „grindys“ ir „lubos“;
  • papildomi pensijos draudimo įmokos tarifai;
  • pajamos ir atvejai, kai socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos;
 • Komandiruočių apskaita:
  • nutarimo „Dėl Dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ taikymas;
  • nutarimo „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ taikymas;
  • komandiruočių apskaita ir dokumentacija.
 • Darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2023-01-01 ir pereinamojo laikotarpio aktualijos:
  • MMA ir MVA įtaka DU skaičiavimui.
  • MMA įtaka PSD įmokoms.
  • MMA įtaka „Sodros“ įmokoms, uždirbantiems mažesnį nei MMA DU.
  • Atostoginių skaičiavimas pasikeitus MMA.
  • MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams.

KURSŲ PROGRAMA PARUOŠTA PAGAL ŠIUOS TEISĖS AKTUS IR JŲ PAKEITIMUS:

DOVANA!

 

*Skaičiuoklė veikia tik Windows operacinėse sistemose, naudojant Microsoft Excel 2010 ir vėlesnes versijas.