Apie kursus

Šie darbo užmokesčio kursai skirti visiems įmonės darbuotojams, skaičiuojantiems darbo užmokestį, kontroliuojantiems darbo apmokėjimo ar darbo santykių procedūras: buhalteriams, administratoriams, personalo darbuotojams ir kitiems.

Per 15 akademinių valandų trukmės kursus aptarsime darbo užmokesčio formas ir sistemas, darbo užmokesčio sistemos būtinumą įmonėje, darbo laiko apskaitą, darbo laiko režimus, darbo kodekso pakeitimus, kurie daro įtaką darbo užmokesčio skaičiavimui bei dienpinigių apmokestinimui.

Taip pat išnagrinėsime MMA ir MVĮ įtaką darbo užmokesčio skaičiavimui bei neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams.

Aptarsime nuo 2021-07-01 planuojamus GPMĮ pakeitimus, kuriais bus padidintas NPD ir pakeista NPD formulė, kurią reikės taikyti atgaline data.


Temos:

 • Darbo užmokesčio teisiniai aspektai
  • LR darbo kodeksas;
  • darbo sutartis, jos sudarymo ypatumai; būtinosios ir kitos darbo sutarties sąlygos;
  • darbo sutarties rūšys.
 • Darbo laikas
  • darbo laiko trukmė;
  • darbo laiko apskaitos dokumentai;
  • ne visas darbo laikas;
  • poilsio laikas;
  • neatvykimų į darbą laikas.
 • Darbo užmokestis ir jo apskaičiavimas: garantijos ir kompensacijos
  • darbo apmokėjimo organizavimas;
  • darbo užmokesčio apskaitos dokumentai;
  • darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminai;
  • garantijos ir kompensacijos;
  • vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka ir taikymo atvejai;
  • viršvalandinių darbų trukmė ir apmokėjimas;
  • apmokėjimas už nakties darbą;
  • apmokėjimas už darbą švenčių ir poilsio dienomis;
  • išskaitos iš darbo užmokesčio;
  • atostoginių kaupimų sudarymas ir parodymas apskaitoje.
 • Darbo apmokėjimo sistema
 • Atostogos
  • atostogų rūšys, jų suteikimo tvarka;
  • atostogų apmokėjimas;
  • kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas.
 • Darbo santykių nutraukimas
  • nutraukimo priežastis;
  • nutraukimo dokumentavimas;
  • išeitinė išmoka;
  • galutinis atsiskaitymas su darbuotoju.
 • Pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimas
  • pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimas;
  • ligos pašalpos apskaičiavimas ir apmokestinimas;
  • pajamos natūra;
  • darbdavio privalomieji mokesčiai ir jų sumokėjimo terminai;
  • deklaracijų, kurios teikiamos VMI ir „Sodrai“, pildymas;
  • pažymų, susijusių su darbo santykiais, parengimas.
 • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai
  • GPM tarifo taikymas pagal pajamų dydį;
  • NPD formulės kitimas 2020–2021 m.;
  • PNPD dydžio keitimas ir taikymas;
  • naujos išlaidų sumos, kurias asmuo galės atskaityti iš savo pajamų;
  • A ir B klasės pajamų pripažinimo naujovės.
 • Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai
  • darbo užmokesčio perskaičiavimas ir apmokestinimas VSD įmokomis;
  • pajamų apmokestinimo socialinio draudimo įmokomis planuojami pakeitimai;
  • valstybinio socialinio draudimo įmokų bazės pakeitimai.
 • Kompensacijos komandiruočių metu:
  • nutarimo „Dėl Dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai.
  • nutarimo „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimai.
  • Darbo komandiruotėje apskaitos pakeitimai.

DOVANA!

 • Kursų dalyviai gauna dovanų darbo užmokesčio skaičiuoklę Excel formatu. Įprasta skaičiuoklės kaina 30 Eur + PVM

Saičiuoklė, skirta suskaičiuoti darbuotojo mokamus mokesčius, atlyginimą į rankas ir darbdavio sąnaudas, kartu paskaičiuojant ir darbo vietos kainą.

Darbo užmokesčio skaičiavimo lentelė, kurioje galima suskaičiuoti visų darbuotojų darbo užmokestį, mokesčius ir darbo vietos kainą. Iš darbo užmokesčio lentelės galima formuoti darbo užmokesčio žiniaraštį ir atsiskaitymo lapelius (PDF formatu), kurie gali būti automatiškai siunčiami per sukurtą Microsoft Outlook integraciją tiesiai iš Excel skaičiuoklės lango.

*Dėmesio, skaičiuoklė veikia tik Windows operacinėse sistemose, naudojant Microsoft Excel 2010 ir vėlesnes versijas.