Visi žinome, kad 2020 m. liepos 1 d. gali būti naikinamos atostogos, sukauptos iki 2017 m. liepos 1 d., ar kad panaikinamos visos atostogos už daugiau kaip 3 darbo metus. Iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo gan paprasta ir aišku, tačiau pradedant gilintis į Darbo kodekso nuostatų taikymą kyla daug klausimų. Net Valstybinė darbo inspekcija nuomonę keitė net keletą kartų. Kviečiame visus klausimus išsiaiškinit seminare.

Temos:

  • Atostogų dienų kaupimas kai darbuotojas dirba pagrindinį ir papildomą darbą;
  • Atostoginių kaupinių formavimas;
  • Minimalios atostogos, pailgintos atostogos, papildomos atostogos;
  • Atostoginių apskaita;
  • Avansu suteiktos atostogos;
  • Kompensacija nepanaudotų atostogų;
  • Permokėtų atostoginių išieškojimas;
  • Atostogų nurašymas;
  • Atostoginių skaičiavimas. NPD pakeitimų įtaka.
  • Pensijiniai kaupiniai.

 

Išvardintos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.