Apie kursus

 

         Kursų programa parengta taip, kad įgytas žinias ir įgūdžius galėtumėte sėkmingai taikyti buhalterio darbe. 50 proc. kursų laiko skiriama praktiniams darbams: išmoksite surašyti dokumentus, registruose užfiksuoti realias ūkines operacijas, apskaičiuoti mokesčius, užpildyti mokesčių deklaracijas ir dar daug kitų būtinų dalykų.

DĖMESIO! Atnaujinta kursų medžiaga – visos praktinės užduotys atliekamos Excel programoje, iš anksto paruoštose formose. Visą medžiagą galėsite atsisiųsti ir vėliau naudoti praktiniame darbe.

          Kursai skirti tiems, kurie nori įgyti buhalterinės apskaitos ir mokesčių pagrindus – teorinių žinių, kurias galima būtų sėkmingai taikyti praktiškai.

Šie kursai skirti Jums, jei:

 • pradedate dirbti buhalterinį darbą,
 • norite įtvirtinti teorines buhalterinės apskaitos žinias,
 • keičiate kvalifikaciją.

Apskaitos ir mokesčių pagrindų kursai – skirti asmenims, pradedantiems buhalterio karjerą ar ketinantiems jais tapti.

Temos:

 1. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas
  • Buhalterinės apskaitos tvarkymo reglamentavimas
  • Reikalavimai apskaitos informacijai
 2. Buhalterinės apskaitos organizavimas
  • Buhalterinės apskaitos proceso nuoseklumas
  • Apskaitos dokumentai ir registrai
  • Sąskaitų planas
  • Dvejybinis įrašas
 3. Apskaitos pagrindai
  • Pajamų apskaita
  • Sąnaudų apskaita
  • Ilgalaikio turto apskaita
  • Pinigų apskaita
  • Atsargų apskaita
  • Nuosavo kapitalo apskaita
  • Darbo užmokesčio apskaita
 4. Finansinė atskaitomybė
  • Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo reikalavimai
  • Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis
  • Finansinių ataskaitų sudarymas
 5. Mokesčių apskaitos pagrindai
  • Mokesčių sistema
  • Pelno mokestis
  • Nekilnojamojo turto mokestis
  • Gyventojų pajamų mokestis
  • Sveikatos draudimo mokestis
  • Valstybinio socialinio draudimo mokestis
  • Pridėtinės vertės mokestis
 6. Teisės klausimai, žinotini buhalteriui
  • Teisės samprata
  • Teismų sistema
  • Darbo teisė
  • Sutarčių teisė
  • Mokesčių teisė
 7. Baigiamasis uždavinys
  • Pirminių dokumentų surašymas
  • Apskaitos registrų užpildymas
  • Finansinių ataskaitų sudarimas
  • Mokestinių deklaracijų sudarimas