Apie kursus

Kursų programa parengta taip, kad įgytas žinias ir įgūdžius galėtumėte sėkmingai taikyti buhalterio darbe. 50 proc. kursų laiko skiriama praktiniams darbams: išmoksite surašyti dokumentus, registruose užfiksuoti realias ūkines operacijas, apskaičiuoti mokesčius, užpildyti mokesčių deklaracijas ir dar daug kitų būtinų dalykų.

DĖMESIO! Atnaujinta kursų medžiaga pagal naująjį FAĮ, kuris nebuvo keistas 20 m. Taip pat visos praktinės užduotys atliekamos Excel programoje, iš anksto paruoštose formose. Visą medžiagą galėsite atsisiųsti ir vėliau naudoti praktiniame darbe.

Kursai skirti tiems, kurie nori įgyti buhalterinės apskaitos ir mokesčių pagrindus – teorinių žinių, kurias galima būtų sėkmingai taikyti praktiškai.

Šie kursai skirti Jums, jei:

 • Pradedate dirbti buhalterinį darbą,
 • Norite įtvirtinti teorines buhalterinės apskaitos žinias,
 • Keičiate kvalifikaciją.

Apskaitos ir mokesčių pagrindų kursai – skirti asmenims, pradedantiems buhalterio karjerą ar ketinantiems jais tapti.

Temos:

 1. Finansinės apskaitos reglamentavimas
  • Finansinės apskaitos tvarkymo reglamentavimas
  • Reikalavimai apskaitos informacijai
 2. Apskaitos organizavimas
  • Apskaitos proceso nuoseklumas
  • Apskaitos dokumentai ir registrai
  • Sąskaitų planas
  • Dvejybinis įrašas
  • Grynųjų pinigų apskaitos registras
  • Didžioji knyga
 3. Apskaitos pagrindai pagal verslo apskaitos standartus (VAS)
  • Pajamų apskaita
  • Sąnaudų apskaita
  • Ilgalaikio turto apskaita
  • Pinigų apskaita
  • Atsargų apskaita
  • Nuosavo kapitalo apskaita
  • Darbo užmokesčio apskaita
 4. Finansinė atskaitomybė
  • Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo reikalavimai
  • Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis
  • Finansinių ataskaitų sudarymas
 5. Mokesčių apskaitos pagrindai
  • Mokesčių sistema
  • Pelno mokestis
  • Nekilnojamojo turto mokestis
  • Gyventojų pajamų mokestis
  • Sveikatos draudimo mokestis
  • Valstybinio socialinio draudimo mokestis
  • Pridėtinės vertės mokestis
 6. Teisės klausimai, žinotini buhalteriui
  • Teisės samprata
  • Teismų sistema
  • Darbo teisė
  • Sutarčių teisė
  • Mokesčių teisė
 7. Baigiamasis uždavinys
  • Pirminių dokumentų surašymas
  • Apskaitos registrų užpildymas
  • Finansinių ataskaitų sudarymas
  • Mokestinių deklaracijų sudarymas

KURSŲ PROGRAMA PARUOŠTA PAGAL ŠIUOS TEISĖS AKTŲ PAKEITIMUS:

DOVANA! 

*Skaičiuoklė veikia tik Windows operacinėse sistemose, naudojant Microsoft Excel 2010 ir vėlesnes versijas.