Metinės finansinės atskaitomybės parengimas pagal VSAFAS, įkėlimas į VSAKIS ir analizė