Darbuotojų darbo laiko apskaita nuo 2017-07-01: nauji darbo laiko režimai, viršvalandžiai ir žiniaraščių pildymas