Kiekvienas mokesčių ir apskaitos pakeitimas glaudžiai paliečia kiekvieną žemės ūkio subjektą. Kaskart įvykdomi pakeitimai taip pat yra itin reikšmingi buhalteriams, tvarkantiems žemės ūkio veiklos finansus. Itin svarbu nepraleisti pakeistų įstatymų ir suprasti, kaip teisingai tvarkyti finansinius dokumentus pagal naujausiai išleistus teisės aktus. Ne išimtis ir 2021 m. priimti pakeitimai, kurie įsigaliojo ar dar įsigalios 2020 ir 2021 m.

Seminaro metu bus aptarti visi svarbiausi buhalteriniai klausimai aktualūs žemės ūkio subjektams – mokesčių ir darbo užmokesčio pasikeitimai, apskaitos naujovės ir finansinės atskaitomybės parengimas.

Temos:

1 dalis. Lektorė – prof. dr. Astrida Miceikienė (10.00–12.15 val.):

 • Mokesčių pakeitimai ir jų taikymas žemės ūkio veiklą vykdančiuose subjektuose;
 • Žemės ūkio subjektų apskaitos duomenų SAF-T rinkmenoje teikimas;
 • Pelno mokesčio ypatumai žemės ūkio įmonėse;
 • Gyventojų pajamų mokesčio ypatumai ūkininkų ūkiuose ir naujausi GPMĮ pakeitimai: tarifai, neapmokestinamosios pajamos, NPD pakeitimai, pajamų deklaravimo naujovės;
 • Privalomojo sveikatos ir valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo ypatumai žemės ūkyje: pajamų rūšių, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, naujovės, lengvatų taikymo ypatumai, tarifų taikymo pakeitimai ir mokesčio bazė;
 • Žemės ūkio verslo apmokestinimo specifika dėl biologinio turto naudojimo, veiklos sezoniškumo;
 • PVM įstatymo ypatumai;
 • Kitų mokesčių apskaičiavimo ypatumai žemės ūkio versle.

2 dalis. Lektorė - auditorė Jurgita Navikienė (13.00–15.30 val.):

 • Finansinė apskaita žemės ūkio sektoriuje. 17-asis VAS „Biologinis turtas“. Tinkamiausios apskaitos alternatyvos dėl biologinio turto ir kitų balansinių bei pajamų ir sąnaudų straipsnių. Dažniausiai daromų klaidų apžvalga;
 • Finansinių ataskaitų rengimo naujovės ir rekomendacijos;
 • Nuolatinė apskaitos politikos peržiūra dėl galimų veiklos ir norminių aktų pasikeitimo ir dėl prievolių, susijusių su Išmaniąja VMI;
 • Ūkininko ūkio apskaitos ypatumai. Pasikeitimai 2020-2021 m. GPAIS reikalavimai;
 • Pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos. Nerealizuoto biologinio turto apskaita ir savikainos apskaičiavimo ypatumai;
 • Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo kūrybiniai aspektai. Tinkamiausios finansinių ataskaitų formos ir apimties pasirinkimo galimybės;
 • Kitų fizinių asmenų darbo formų atlygis: autorinis atlyginimas, atlygis pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, individualios veiklos pajamos;
 • Savanoriška praktika;
 • Praktiniai klausimai, susiję su darbo santykiais;
 • Darbo sutarties sudarymas ir nutraukimas;
 • Darbo laiko registravimas. Nepanaudotų atostogų panaikinimas;
 • Nedirbto laiko apskaita ir praktiniai pavyzdžiai: kasmetinės, nemokamos atostogos ir kiti neatvykimai į darbą;
 • Išskaitų iš darbo užmokesčio pasikeitimai;
 • Kiti aktualūs su darbo santykiais susiję klausimai.