Beveik kiekviename mokesčių įstatyme – nuo reglamentuojančių pelno ir gyventojų pajamų mokesčius iki nustatančių valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas bei jų mokėjimo tvarką – rasime specialių nuostatų, taikomų žemės ūkio veiklą vykdantiems vienetams, ūkininkams ir jų partneriams bei kitiems susijusiems subjektams. Platus ir kartu fragmentuotas įstatyminis aptariamų santykių reglamentavimas reikalauja ne tik nemažai laiko, bet ir atidumo norint su juo tinkamai susipažinti. Ne ką mažiau aktualūs ir šiuos įstatymus lydintys norminiai aktai, reguliuojantys įvairius reikšmingus veiklos aspektus, be kita ko, susijusius su apskaitos tvarkymu, deklaravimu ir kitų prievolių vykdymu. Svarbu paminėti ir tai, kad teisinio reguliavimo ypatumai suponuoja ir specialius reikalavimus bei gali lemti tam tikras specifines problemas tvarkant aptariamų subjektų apskaitą, rengiant finansinės atskaitomybės dokumentus. Maža to, kad minėtų santykių reguliavimas yra platus, kompleksiškas, sudėtingas ir, tenka pripažinti, ne visada aiškus, jis taip pat yra ir nuolat kintantis, o įstatymų leidėjo ir kitų teisėkūros subjektų atlikti šio reguliavimo pakeitimai neretai kelia įvairių praktinio taikymo problemų, su kuriomis susiduria ar gali susidurti minėti subjektai ir (ar) jų buhalteriai. Mes tikime, kad būtent reikiamos ir aktualios žinios yra viena iš svarbiausių tinkamo mokesčių įstatymų ir juos lydinčių norminių aktų taikymo prielaidų, padėsiančių ne tik planuoti, apskaičiuoti ir vykdyti mokestines ir susijusias prievoles, bet ir laiku bei tinkamai pasinaudoti žemės ūkio veiklą vykdantiems vienetams, ūkininkams, kitiems susijusiems asmenims numatytomis mokesčių lengvatomis ir kitomis galimybėmis. Seminare lektorės aptars visus žemės ūkio veiklą vykdančiam subjektui svarbiausius (buhalterinius) klausimus – mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų, darbo užmokesčio reglamentavimo pasikeitimus, apskaitos naujoves ir su finansinės atskaitomybės dokumentų rengimu susijusius reikšmingus aspektus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas :
 

- gyventojų pajamų ir pelno mokesčio pakeitimams ir kaip jie keis finansinės atskaitomybės rengimo procesą;
- darbuotojo ir darbdavio valstybinio socialinio draudimo įmokų sujungimui ir naujiems taikomiems tarifams;
- žemės ūkio veiklą vykdančio subjekto finansinei atskaitomybei – su kokiais specifiniais klausimais rengdami ataskaitas susiduria buhalteriai.

 

Programa:

 

1 dalis. Lektorė – prof. dr. Astrida Miceikienė (10.00–12.15 val.):

 • Mokesčių pakeitimai ir jų taikymas žemės ūkio veiklą vykdančiuose subjektuose;
 • Žemės ūkio subjektų apskaitos duomenų SAF-T rinkmenoje teikimas. Naudojamo ir pavyzdinio sąskaitų plano sugretinimas;
 • Pelno mokesčio ypatumai žemės ūkio įmonėse: naujausių pakeitimų taikymas;
 • Gyventojų pajamų mokesčio ypatumai ūkininkų ūkiuose ir naujausi GPMĮ pakeitimai: tarifai, neapmokestinamosios pajamos, NPD taikymas ir pajamų apmokestinimo reforma;
 • Privalomojo sveikatos ir valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo ypatumai žemės ūkyje: pajamų rūšių, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, naujovės, lengvatų taikymo ypatumai, tarifų taikymo pakeitimai ir mokesčio bazė, darbuotojo ir darbdavio sodros įmokų sujungimas;
 • Žemės ūkio verslo apmokestinimo specifika dėl biologinio turto naudojimo, veiklos sezoniškumo;
 • PVM įstatymo pakeitimai;
 • Kitų mokesčių apskaičiavimo ypatumai žemės ūkio versle.

 

2 dalis. Lektorė – auditorė Jurgita Navikienė (Šiauliuose ir Kaune) ir lektorė Natalja Kobzevienė (Panevėžyje) (13.15–15.30 val.):

 • Finansinė apskaita žemės ūkio sektoriuje. 17-asis VAS „Biologinis turtas“. Tinkamiausios apskaitos alternatyvos dėl biologinio turto ir kitų balansinių bei pajamų ir sąnaudų straipsnių. Dažniausiai daromų klaidų apžvalga;
 • Finansinių ataskaitų rengimo naujovės ir rekomendacijos;
 • Nuolatinė apskaitos politikos peržiūra dėl galimų veiklos ir norminių aktų pasikeitimo ir dėl prievolių, susijusių su Išmaniąja VMI;
 • Ūkininko ūkio apskaitos ypatumai. Pasikeitimai nuo 2020 metų. GPAIS reikalavimai;
 • Pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos. Nerealizuoto biologinio turto apskaita ir savikainos apskaičiavimo ypatumai;
 • Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo kūrybiniai aspektai. Tinkamiausios finansinių ataskaitų formos ir apimties pasirinkimo galimybės;
 • Kitų fizinių asmenų darbo formų atlygis: autorinis atlyginimas, atlygis pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, individualios veiklos pajamos;
 • Savanoriška praktika;
 • Praktiniai klausimai, susiję su darbo santykiais:
  • Darbo sutarties sudarymas ir nutraukimas;
  • Darbo laiko registravimas;
  • Nedirbto laiko apskaita ir praktiniai pavyzdžiai: kasmetinės, nemokamos atostogos ir kiti neatvykimai į darbą;
  • Išskaitų iš darbo užmokesčio reguliavimas;
  • Kiti aktualūs su darbo santykiais susiję klausimai.