Seminare lektorės aptars visus svarbiausius žemės ūkio subjektui buhalterinius klausimus – mokesčių ir darbo užmokesčio pasikeitimus, apskaitos naujoves ir finansinės atskaitomybės parengimą. Ypatingai daug dėmesio bus skiriama:

- Gyventojų pajamų ir pelno mokesčio pakeitimams ir kaip jie keis finansinės atskaitomybės rengimo procesą;
- Darbuotojo ir darbdavio VSD įmokų sujungimui ir naujiems taikomiems tarifams;
- Finansinės atskaitomybės rengimui Žemės ūkio subjektuose – su kokiais specifiniais klausimais rengdami ataskaitas susiduria buhalteriai.

 

Programa:

 

1 dalis. Lektorė – prof. dr. Astrida Miceikienė (10.00–12.15 val.):

 • Mokesčių pakeitimai ir jų taikymas žemės ūkio veiklą vykdančiuose subjektuose;
 • Žemės ūkio subjektų apskaitos duomenų SAF-T rinkmenoje teikimas. Naudojamo ir pavyzdinio sąskaitų plano sugretinimas;
 • Pelno mokesčio ypatumai žemės ūkio įmonėse: naujausių pakeitimų taikymas;
 • Gyventojų pajamų mokesčio ypatumai ūkininkų ūkiuose ir naujausi GPMĮ pakeitimai: tarifai, neapmokestinamosios pajamos, NPD taikymas ir pajamų apmokestinimo reforma;
 • Privalomojo sveikatos ir valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo ypatumai žemės ūkyje: pajamų rūšių, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, naujovės, lengvatų taikymo ypatumai, tarifų taikymo pakeitimai ir mokesčio bazė, darbuotojo ir darbdavio sodros įmokų sujungimas;
 • Žemės ūkio verslo apmokestinimo specifika dėl biologinio turto naudojimo, veiklos sezoniškumo;
 • PVM įstatymo pakeitimai;
 • Kitų mokesčių apskaičiavimo ypatumai žemės ūkio versle.

 

2 dalis. Lektorė – auditorė Jurgita Navikienė (Šiauliuose ir Kaune) ir lektorė Natalja Kobzevienė (Panevėžyje) (13.15–15.30 val.):

 • Finansinė apskaita žemės ūkio sektoriuje. 17-asis VAS „Biologinis turtas“. Tinkamiausios apskaitos alternatyvos dėl biologinio turto ir kitų balansinių bei pajamų ir sąnaudų straipsnių. Dažniausiai daromų klaidų apžvalga;
 • Finansinių ataskaitų rengimo naujovės ir rekomendacijos;
 • Nuolatinė apskaitos politikos peržiūra dėl galimų veiklos ir norminių aktų pasikeitimo ir dėl prievolių, susijusių su Išmaniąja VMI;
 • Ūkininko ūkio apskaitos ypatumai. Pasikeitimai nuo 2020 metų. GPAIS reikalavimai;
 • Pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos. Nerealizuoto biologinio turto apskaita ir savikainos apskaičiavimo ypatumai;
 • Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo kūrybiniai aspektai. Tinkamiausios finansinių ataskaitų formos ir apimties pasirinkimo galimybės;
 • Kitų fizinių asmenų darbo formų atlygis: autorinis atlyginimas, atlygis pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, individualios veiklos pajamos;
 • Savanoriška praktika;
 • Praktiniai klausimai, susiję su darbo santykiais:
  • Darbo sutarties sudarymas ir nutraukimas;
  • Darbo laiko registravimas;
  • Nedirbto laiko apskaita ir praktiniai pavyzdžiai: kasmetinės, nemokamos atostogos ir kiti neatvykimai į darbą;
  • Išskaitų iš darbo užmokesčio reguliavimas;
  • Kiti aktualūs su darbo santykiais susiję klausimai.