Kiekvienam mokestinę bei finansinę apskaitą tvarkančiam subjektui yra aktualus besikeičiantis šių sričių teisinis reguliavimas – pradedant PVM apmokestinimu ir baigiant kasmetiniu MMA pokyčiu.

Šie pasikeitimai ypač aktualūs buhalteriams, tiek pradedantiems, tiek pažengusiems tvarkyti žemės ūkio veiklos finansus. Itin svarbu nepraleisti pasikeitimų ir juos suprasti siekiant teisingai tvarkyti apskaitos dokumentus bei tikslingai pateikti duomenis institucijoms.

Seminare bus aptarti svarbiausi žemės ūkio subjektams klausimai bei pateikiama praktinių pavyzdžių.

1 dalis. Lektorė – prof. dr. Astrida Miceikienė (10.00–12.15 val.):

 • Mokesčių pakeitimai ir jų taikymas žemės ūkio veiklą vykdančiuose subjektuose.
 • Žemės ūkio subjektų apskaitos duomenų SAF-T rinkmenoje teikimas.
 • Pelno mokesčio ypatumai žemės ūkio įmonėse.
 • Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas.
 • Gyventojų pajamų mokesčio ypatumai ūkininkų ūkiuose ir naujausi GPMĮ pakeitimai: tarifai, neapmokestinamosios pajamos, NPD pakeitimai, pajamų deklaravimas.
 • Privalomojo sveikatos ir valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo ypatumai žemės ūkyje: pajamų rūšių, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, naujovės, lengvatų taikymo ypatumai, tarifų taikymas ir mokesčio bazė.
 • Žemės ūkio verslo apmokestinimo specifika dėl biologinio turto naudojimo, veiklos sezoniškumo.
 • PVM įstatymo ypatumai.
 • Registravimasis PVM mokėtoju.
 • Kompensacinio PVM tarifo ūkininkams schemos taikymas 2021 m.
 • Kitų mokesčių apskaičiavimo ypatumai žemės ūkio versle.

2 dalis. Lektorė – Natalja Kobzevienė (13.15–15.30 val.):

 • Finansinė apskaita žemės ūkio sektoriuje. 17-asis VAS „Biologinis turtas“. Tinkamiausios apskaitos alternatyvos dėl biologinio turto ir kitų balansinių bei pajamų ir sąnaudų straipsnių. Dažniausiai daromų klaidų apžvalga.
 • Valstybės pagalba ir parama žemės ūkiui.
 • Nuolatinė apskaitos politikos peržiūra dėl galimų veiklos ir norminių aktų pasikeitimo ir dėl prievolių, susijusių su išmaniąja VMI.
 • Ūkininko ūkio apskaitos ypatumai.
 • Pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos. Nerealizuoto biologinio turto apskaita ir savikainos apskaičiavimo ypatumai.
 • Gaunamų pajamų priskyrimas pajamoms iš žemės ūkio veiklos ir jų apmokestinimas.
 • Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų išlaidos, mažinančios apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas.
 • Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų išlaidos, priskiriamos leidžiamiems ir neleidžiamiems atskaitymams.
 • IT naudojimas ūkininko veikloje: registravimas, bendra nuosavybė su sutuoktiniu, pardavimas, nuomojimas, nusidėvėjimas, remontas, dovanojimas, paveldėjimas. Mokestiniai aspektai.
 • Lengvojo automobilio naudojimas ūkininko veikloje.
 • Nekilnojamojo turto mokestis.
 • Savanoriška praktika.
 • Praktiniai klausimai, susiję su darbo santykiais: 
  • Darbo sutarties sudarymas ir nutraukimas;
  • Darbo laiko registravimas;
  • Nedirbto laiko apskaita ir praktiniai pavyzdžiai: kasmetinės, nemokamos atostogos ir kiti neatvykimai į darbą;
  • Išskaitos iš darbo užmokesčio ir kiti aktualūs su darbo santykiais susiję klausimai.
 • Kitų fizinių asmenų darbo formų atlygis: autorinis atlyginimas, atlygis pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, individualios veiklos pajamos.
 • Naftos produktų, bioproduktų apskaitos žurnalai, įsigijimo bei gabenimo dokumentai.
 • Finansinių ataskaitų rengimo naujovės ir rekomendacijos.
 • Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo kūrybiniai aspektai. Tinkamiausios finansinių ataskaitų formos ir apimties pasirinkimo galimybės.