„Workation“: kada tai laikoma darbu nuotoliu, o kada komandiruote? Koks mokesčių administratoriaus požiūris? Kokių klausimų kyla tvarkant dokumentaciją? Kaip atrinkti darbuotojus ,,darbostogoms”, kad nebūtų pažeisti diskriminacijos principai kitų darbuotojų atžvilgiu? Kaip teisingai reikėtų apskaičiuoti ir apmokestinti darbo užmokestį? Kokios sąlygos turi būti, kad workation’as nebūtų laikomas pajamomis natūra?

Dirbant nuotoliu darbuotojui suteikiama galimybė pasirinkti kitokį darbo laiko režimą nei įprastas. Darbas + atostogos: kaip organizuoti darbo laiką? Kurį iš galimų penkių darbo laiko režimų pasirinkti?

Vienas iš darbo nuotoliu ypatumų – darbo užmokestį ar jo dalį gali sudaryti pajamos natūra. Jų apskaičiavimui aktualus atnaujintas GPMĮ komentaras. O kokie darbdaviui galimi leidžiami atskaitymai?

Dirbant nuotoliniu būdu dažnai pastebima nykstanti riba tarp darbo ir poilsio laiko, kuri verčia kalbėti apie atostogas. Darbdaviai, sulaukę prašymų dėl ,,neribotų atostogų”, taip pat susiduria su nemažais iššūkiais, kadangi, šios modernios motyvavimo priemonės, Darbo kodeksas nereglamentuoja. Kaip užtikrinti, kad darbuotojai nepažeistų maksimalaus darbo laiko ir minimalaus paros ar savaitės poilsio laiko reikalavimų? Ką pravartu įtvirtinti vidaus tvarkose ar šalių susitarimuose?

Taip pat svarbu, kad Lietuvos Respublikos darbo kodekse darbdaviui numatoma pareiga užtikrinti tinkamas, sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Reikalavimai sąlygoms įtvirtinti Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir 89/391/EEB Direktyvoje. Kam tenka atsakomybė dėl darbų saugos darbuotojui dirbant nuotoliu? Kokias darbo priemones darbdavys privalo suteikti?

Temos:

1 dalis. Advokatas Mantas Mikalopas (10.00–12.00 val.)

 • Workation teisniai aspektai:
  • Galimi lankstaus darbo susitarimai;
  • Nuotolinio darbo įforminimas ir teisinės įžvalgos;
  • Lankstesnio darbo laiko režimo taikymo galimybės;
  • Darbo organizavimo ir tvarkos užtikrinimo klausimai;
  • ,,Neribotos atostogos” praktikoje kylantys klausimai ir problemos. 

2 dalis. Auditorius Artūras Kapitanovas (12.45–14:30 val.)

 • Darbas nuotoliu, kai darbdavys apmoka visas išlaidas:
  • Dokumentai, pagrindžiantys išlaidas. Jų registravimas buhalterinėje apskaitoje;
  • Darbuotojo pajamų natūra apskaita:
   • GPM;
   • SODRA;
   • Deklaravimas.
 • Komandiruotė:
  • Komandiruojamo darbuotojo darbo sutarties ypatumai;
  • Dienpinigiai; Ar galima mokėti dienpinigius, kai viešbutyje yra maitinimo tipas „viskas įskaičiuota“?
  • Dokumentai, pagrindžiantys komandiruočių išlaidas. Jų registravimas buhalterinėje apskaitoje;
  • Avanso apyskaitos. Kelionės lapai;
  • Leidžiami, neleidžiami atskaitymai.
 • Darbas nuotoliniu būdu, kai darbuotojas apmoka visas išlaidas pats.
 • Darbdavio atlygis už darbuotojo patiriamas išlaidas dirbant nuotoliniu būdu.
 • Pirmo ir antro karantino metu gautos valstybės paramos „šalutinis poveikis“ – operatyvūs patikrinimai. Kam būti pasiruošus?