Šiuo metu vis populiaresnė ir nuolat socialinėse medijose bei darbo aplinkoje girdima sąvoka „workation“. Kada tai laikoma darbu nuotoliu, o kada komandiruote? Kokių klausimų kyla tvarkant dokumentaciją? Kaip teisingai reikėtų apskaičiuoti ir apmokestinti darbo užmokestį? Kokios sąlygos turi būti, kad workationas nebūtų laikomas pajamomis natūra?

Dirbant nuotoliu darbuotojui suteikiama galimybė pasirinkti kitokį darbo laiko režimą nei įprastas. Šiuo metu galimi penki darbo laiko režimai – kurį pasirinkti?

Vienas iš darbo nuotoliu ypatumų – darbo užmokestį ar jo dalį gali sudaryti pajamos natūra. Jų apskaičiavimui aktualus atnaujintas GPMĮ komentaras. O kokie darbdaviui galimi leidžiami atskaitymai?

Taip pat svarbu, kad Lietuvos Respublikos darbo kodekse darbdaviui numatoma pareiga užtikrinti tinkamas, sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Reikalavimai sąlygoms įtvirtinti Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir 89/391/EEB Direktyvoje. Kam tenka atsakomybė dėl darbų saugos darbuotojui dirbant ne nuolatinėje darbo vietoje? Kokias darbo priemones darbdavys privalo suteikti?

Temos:

1 dalis. Advokatas Mantas Mikalopas (10.00–12.00 val.)

 • Workation teisniai aspektai:
  • Galimi lankstaus darbo susitarimai;
  • Nuotolinio darbo įforminimas ir teisinės įžvalgos;
  • Lankstesnio darbo laiko režimo taikymo galimybės;
  • Darbo organizavimo ir tvarkos užtikrinimo klausimai.

2 dalis. Auditorius Artūras Kapitanovas (12.45–14:30 val.)

 • Darbas nuotoliu, kai darbdavys apmoka visas išlaidas:
  • Dokumentai, pagrindžiantys išlaidas. Jų registravimas buhalterinėje apskaitoje;
  • Darbuotojo pajamų natūra apskaita:
   • GPM;
   • SODRA;
   • Deklaravimas.
 • Komandiruotė:
  • Komandiruojamo darbuotojo darbo sutarties ypatumai;
  • Dienpinigiai; Ar galima mokėti dienpinigius, kai viešbutyje yra maitinimo tipas „viskas įskaičiuota“?
  • Dokumentai, pagrindžiantys komandiruočių išlaidas. Jų registravimas buhalterinėje apskaitoje;
  • Avanso apyskaitos. Kelionės lapai;
  • Leidžiami, neleidžiami atskaitymai.
 • Darbas nuotoliniu būdu, kai darbuotojas apmoka visas išlaidas pats.
 • Darbdavio atlygis už darbuotojo patiriamas išlaidas dirbant nuotoliniu būdu.
 • Pirmo ir antro karantino metu gautos valstybės paramos „šalutinis poveikis“ – operatyvūs patikrinimai. Kam būti pasiruošus?