Pelno nesiekiančių vienetų (PNV) apskaita gana paini, nors jų apskaitai iš esmės taikomas tik vienas teisės aktas,  Taisyklės, patvirtintos LR  finansų ministro 2018-12-18 įsakymu Nr. 1K-443. Seminare ir kalbėsime apie jas, daugiausia dėmesio skiriant finansavimo sumų apskaitai. Dažnai pradedantiems finansininkams kyla klausimas, kodėl veiklos rezultatų ataskaitoje grynasis veiklos rezultatas būna 0, kodėl panaudotas finansavimas pripažįstamas pajamomis, tad į šį ir kitus klausimus bus atsakyta seminaro metu.

Tačiau didžiausią iššūkį praktikoje kelia ne PNV apskaita, bet pelno mokestis, kai vienetas vykdo neekonominę bei ūkinę komercinę veiklas. Kokios sąnaudos tokiais atvejais gali būti leidžiami atskaitymai? Ką daryti su mišriomis sąnaudomis? Ar apskaičiavus apmokestinamojo pelno sumą visais atvejais reikia  mokėti pelno mokestį? Kaip jį teisingai deklaruoti? Seminaro metu lektorė atsakys į šiuos kylančius klausimus ir analizuos praktinius pavyzdžius.

Temos:

  • VšĮ, asociacijų ir LPF veiklą reglamentuojančių teisės aktų ypatumai, jų skirtumai.
  • PNV apskaitos taisyklės.
  • Skirtumai su VAS: į ką atkreipti dėmesį.
  • PNV finansinės ataskaitos.
  • Komercinės veiklos pajamos: kas joms priskiriama?
  • Leidžiami atskaitymai.
  • Pelno mokesčio apskaičiavimas.
  • Pelno mokesčio deklaravimas.