Pastaraisiais metais atliekų tvarkytojus valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė stebi per padidinamąjį stiklą. Teisės aktai tik griežtėja. Nors leidimas veiklai vykdyti yra gautas, tačiau atliekas tvarkyti draudžiama, kol neatliktas privalomasis patikrinimas. Ekonominės sankcijos už nustatytus pažeidimus kartais siekia ir 50 000 Eurų, o padidėjusi veiklos sustabdymo rizika visai nedžiugina. Atliekų tvarkymo sektoriaus teisinis reglamentavimas sudėtingas, kadangi teisės aktai ir juose įtvirtinti reikalavimai dažnai keičiasi. Verta paminėti, kad 2022-01-01 įsigaliojo reikalavimai tvarkyti elektros ir elektroninės įrangos atliekas pagal Europos standartą. Seime taip pat įregistruotas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo aprašo pakeitimo projektas, kuris turėtų įsigalioti nuo 2022-05-01.

Atkreiptinas dėmesys ir į naujai priimtus bei nuo 2023-01-01 įsigaliosiančius  Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo bei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, kuriems reikėtų pradėti ruoštis jau dabar. 

Seminaro metu sužinosite visą svarbiausią ir naujausią informaciją apie aplinkosauginius reikalavimus atliekų tvarkymui. Aptarsime tvarkytojams dažniausiai kylančias problemas bei pateiksime galimus jų sprendimų būdus.

Temos:

  • Tinkamas ūkinės veiklos planavimas. Svarbiausi aspektai.
  • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros.
  • Atliekų tvarkymo veiklai įteisinti skirti Leidimai, finansinis užtikrinimas.
  • Atliekų tvarkymo veiklai įteisinti skirta licencija, civilinės atsakomybės draudimas.
  • Atliekų tvarkymo veiklai įteisinti skirti registracija
  • Atliekų identifikavimas.
  • Atliekų surinkimo ir vežimo aplinkosauginiai reikalavimai.
  • Atliekų laikinojo laikymo ir laikymo, pakavimo ir ženklinimo reikalavimai.
  • Atliekų apdorojimo reikalavimai.

Seminaro programa paruošta pagal naujausias teisės aktų redakcijas: