Vietos grupių ir bendruomenių apmokestinimas, finansinės atskaitomybės rengimas gali kelti nemažai iššūkių, ypač pradedantiesiems su tuo dirbti.

Atkreiptinas dėmesys, kad vidaus reikalų ministerija iš ES fondų investicijų programos lėšų ketina skirti dvigubai daugiau lėšų nei buvo iki šiol. Numatomas lėšų naudojimas remiamos reikalingos įrangos įsigijimui, socialinio verslo pradinių produktų ir paslaugų sukūrimui, rinkodaros priemonėms ir kt.

Jau kurį laiką galiojant Finansinės apskaitos įstatymui, kasos darbas praktiškai nėra valstybės reguliuojamas – liko tik nustatytas grynųjų pinigų apskaitos registras. Kokius dokumentus sudaryti grynųjų pinigų įplaukų ar išlaidų – tenka spręsti kiekvienai įmonei ir tai įtvirtinti vidaus tvarkoje.

Aktualūs pakeitimai ir klausimai:

Kaip, atsižvelgiant į naujausius pakeitimus, apskaityti turtą, įsipareigojimus, narių įmokas? Kokie mokesčiai mokami ir kaip deklaruoti gautą paramą? Kaip ją tikslingai panaudoti? Visi šie klausimai bus aptarti seminare.

Temos:

 • Vietos veiklos grupių ir bendruomenių apskaitos organizavimas ir apskaitos tvarkytojas.
 • Turto apskaita.
 • Įsipareigojimų apskaita.
 • Narių įmokų apskaita.
 • Sąnaudų grupės ir jų apskaita.
 • Nariai ir darbuotojai: atsiskaitymų apskaita.
 • Išmokos renginių dalyviams.
 • Kokius mokesčius turi mokėti vietos veiklos grupės ir bendruomenės.
 • Apmokestinamos ir neapmokestinamos pajamos.
 • Gautos paramos apskaita ir deklaravimas.
 • Finansinės atskaitomybės parengimas ir teikimas.