2021-06-19 įsigaliojo nutarimo Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo” pakeitimai. Viena svarbiausių naujovių – galimybė visuotiniame dalininkų susirinkime padidinti VšĮ vadovo pastoviosios dalies koeficientą net 75 proc., jei viešoji įstaiga vykdo veiklą, skatinančią inovacijas, verslumą, verslo plėtrą ir investicijų pritraukimą. Taip pat, keičiamas nutarimas, kuriuo vadovaujamasi darbo sutarties nutraukimo atveju. Seminare susipažinkite su aktualiausiais pakeitimais bei aptarkite kitus svarbius klausimus: darbo sutarties su VšĮ vadovu sudarymas ir nutraukimas, darbo užmokesčio nustatymas – pastovioji/kintamoji dalis, premijavimas, komandiravimas ir antraeilis darbas – galima ar negalima?

Temos:

  • Darbo sutarties su viešosios įstaigos vadovu sudarymas.
  • Vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies nustatymo kriterijai.
  • Vadovo darbo užmokesčio kintamosios dalies nustatymo kriterijai.
  • Vadovų premijavimas.
  • Kiti darbai, kurios gali dirbti įstaigos vadovas, darbas projektuose.
  • Įstaigos vadovo siuntimas į komandiruotes.
  • Atsiskaitymas su įstaigos vadovu nutraukiant darbo santykius.