Seminaras skirtas viešojo sektoriaus viešosioms įstaigoms

Darbo užmokestis – pati jautriausia apskaitos ir mokesčių dalis, dėl kurios kyla daugiausiai darbo ginčų. Remiantis VDI, su darbo užmokesčiu susiję darbo ginčai sudaro 74 proc. visų nagrinėjamų ginčų. Nuo 2021 m. padidintas MMA, kuris turi įtakos darbuotojų atlyginimams, mėnesio NPD, metinio NPD apskaičiavimui, taip pat pasikeitė ir NPD apskaičiavimo tvarka, nes nuo 2021-01-01 yra taikomos naujos NPD ir MNPD formulės. 

Nepaisant visų mokestinių aktualijų svarbu ir tai, kad užmokesčio didinimas viešajame sektoriuje neišvengiamas. Kaip sėkmingai tam suplanuoti lėšas? Kaip nurašyti nepanaudotas atostogas ir kokiais atvejais nurašyti sukauptų atostogų negalima? Kokie yra VDU skaičiavimo taisyklių pakeitimai? Plačiau apie visa tai sužinosite seminare.

Programa:

 • Darbo užmokesčio neišvengiamas didinimas. Kaip planuoti lėšas.
 • NPD taikymas: GPM apmokestinamos darbuotojo pajamos, NPD dydžiai. Ko gali reikalauti darbuotojai.
 • Darbuotojai uždirbantys mažiau nei MMA – kiek darbdavys turi mokėti papildomai Sodrai ir kiek darbuotojui.
 • Atostoginių kaupimas ir perskaičiavimas pasikeitus MMA. Kaip nurašyti nepanaudodas atostogas ir kokiais atvejais nurašyti sukauptų atostogų negalima.
 • Dienpinigių apmokestinimas pasikeitus MMA ir MVA.
 • Kaip apmokestinamas atlyginimas, kai pasiektos Sodros lubos ir kitos Sodros naujovės.
 • VDU skaičiavimo taisyklių pakeitimas.
 • Nukripymų nuo normalaus darbo laiko apskaita ir skaičiavimo bazė.
 • Kokias pašalpas ir kompensacijas darbdavys privalo mokėti, o kokias gali mokėti.
 • Pajamų natūta mokėjimo atvejai, jų apmokestinimas. Kaip atskirti dovana, kompensacija ar pajamos natūra.
 • Darbo apmokėjimo sistemos atnaujinimas: kokius punktus reikia pakeisti.
 • Darbo laiko apskaita taikant individualų darbo laiko režimą ar suminę darbo laiko apskaitą – kaip darbo laikas planuojamas ir kaip fiksuojamas faktiškai dirbtas laikas.
 • Informacijos pateikimas darbo sutartyse. Kokia informacija reikalinga buhalteriui.
 • Informacijos apie priskaitytą darbo užmokestį, sukauptus ir faktinius atostoginius ir pensijinius atidėjinius įkėlimas į FVAIS.
 • Informacijos apie darbo apmokėjimą pateikimas atnaujintose formose VSAKIS.