Kiekvieno viešojo, kaip ir privataus, sektoriaus subjekto pareiga yra teisingai ir tikslingai vesti apskaitą bei parengti ir pateikti finansines ataskaitas. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, svarbu nuolat atnaujinti žinias bei tobulinti praktinius įgūdžius.

Viešojo sektoriaus subjektams svarbu tinkamai suplanuoti lėšas darbo užmokesčiui, prekėms ir paslaugoms, kitoms išlaidoms pagal patvirtintą valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų ekonominę klasifikaciją. Tačiau kaip tinkamai parodyti finansavimo sumas?

Naudojant paramą viešajame sektoriuje nuolat kyla klausimų dėl paramos įvertinimo, registravimo ir atskleidimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Kaip elgtis, jei gauta parama nėra panaudojama per teisės aktuose nustatytą terminą arba ji naudojama netinkamai? Kokie norminiai teisės aktai reglamentuoja paramos apskaitą? Kaip suderinti nuostatas tarpusavyje?

Nuo 2022 m. finansinė atskaitomybė tapo veiklos ataskaitos dalimi, todėl pasiekti strateginiai tikslai bus lyginami su finansiniais rodikliais. Tad svarbu ne tik žinoti, kaip parodyti lėšų gavimą ir panaudojimą, bet ir analizuoti lėšų išleidimą siekiant įgyvendinti strateginius tikslus.

Seminaro metu lektorė pateiks atsakymus į šiuos ir kitus Jums rūpimus klausimus.

Temos:

  • Finansavimo sumų naudojimas ir ekonominės veiklos vykdymas: kada atsiranda pelnas.
  • Lėšų planavimas.
  • Paramos gavimas ir naudojimas.
  • Ilgalaikio turto naudojimas įstaigos veikloje: pirkimas, pardavimas, naudojimas.
  • Darbuotojų darbo užmokesčio nustatymas ir apskaita.
  • Veiklos kontrolės taikymas įstaigos procesuose.