Siekiant racionaliai ir taupiai naudoti biudžeto lėšas viešajame sektoriuje pereinama prie apskaitos tvarkymo centralizuotai. Įtaigų vadovai turi tinkamai pasiruošti šiam procesui – priimti sprendimus dėl darbuotojų perkėlimo ar atleidimo, pirminių dokumentų surinkimo ir perdavimo apskaitos tarnybai, gavimo iš apskaitos tarnybos informacijos sprendimams priimti ir finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų. Į kokius momentus atkreipti dėmesį, kaip tinkamai parengti dokumentus ir sklandžiai organizuoti informacijos judėjimą aptarsime seminaro metu.

Taip pat nuo 2020-07-09 įsigaliojo "Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo" pakeitimas.

 • Centralizuotas viešojo sektoriaus subjektų apskaitos organizavimas:
  •   Apskaitos politikos ir sąskaitų plano parengimas,
  •   Informacijos surinkimas ir sisteminimas,
  •   finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimas,
  • Centralizuotos buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo ypatumai.
 • Viešojo sektoriaus subjekto pasirengimas perėjimui prie centralizuotos apskaitos:
  • Sprendimo dėl perėjimo prie centralizuotos apskaitos priėmimas;
  • Informacijos perdavimas centralizuotam buhalterinės apskaitos tvarkytojui;
  • Viešojo sektoriaus subjekto veiklos kontrolė;
  • Įstaigos darbuotojų atliekamų funkcijų korekcija dėl perėjimo prie centralizuotos apskaitos;
  • Įstaigos dokumentacijos papildymas ir judėjimas;
  • Įstaigos apskaitos ir valdymo sistemų parengimas;
  • Apskaitos politikos, sąskaitų plano ir apskaitos sistemos keitimas ir atnaujinimas dėl centralizuotos apskaitos diegimo;
  • Finansinės atskaitomybės parengimo ir deklaracijų teikimo organizavimas;
  • Buhalterinė apskaita ir valdymo apskaita: pagrindiniai skirtumai;
  • Įstaigos vadovo atsakomybės taikymas, kai įstaigos apskaita tvarkoma centralizuotai;
  • Apskaitos dokumentų pasirašymo ir judėjimo organizavimas;
  • Inventorizacija ir jos organizavimas;
  • Dokumentų archyvavimas.