Kiekvieno viešojo, kaip ir privataus, sektoriaus subjekto pareiga yra teisingai ir tikslingai vesti apskaitą bei parengti ir pateikti finansines ataskaitas. Tačiau kaip tinkamai sutvarkyti apskaitą vykstant įstaigų reorganizavimui jungimo būdu? Kaip vesti prijungimo/sujungimo dienos apskaitą? Kokie iššūkiai kyla? Kada privalo būti atliekamas metinių finansinių ataskaitų auditas? Kaip tinkamai užtikrinti darbo santykių tęstinumą vykdant įstaigų jungimą?

Seminaro metu dalyviai sužinos:

 • Jungimo atvejus;
 • Turto ir įsipareigojimų likučių perkėlimą;
 • Jungimo balansinėmis vertėmis metodus;
 • Prestižo apskaičiavimą;
 • Konsoliduotų finansinių ataskaitų ypatumus;
 • Ir kt.

Temos:

 • Sujungimo dienos apskaita.
 • Finansinių ataskaitų rinkinių sudėtis.
 • Finansinių ataskaitų auditavimas.
 • Klasifikatorių sudarymas.
 • Įstaigų vadovų ir apskaitą tvarkančių asmenų darbo santykių savo įstaigose pabaiga.