Nuo 2019 m. liepos 27 d. pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“, kuriuo nuo 2018 m. liepos 3 d. buvo pradėta centralizuoti biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita ir personalo administravimo funkcijos. Nauju pakeitimu Vyriausybė nutarė, kad nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. gegužės 4 d. bus centralizuojamos ministerijų bei jų pavaldžių įstaigų personalo administravimo funkcijos. Buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijas perima Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC). Taip pat 2019 m. liepos 11 d. buvo pakeistas Buhalterinės apskaitos įstatymas, kuriuo viešojo sektoriaus subjektai (išskyrus savivaldybių kontroliuojamus) nuo 2020 m. sausio 1 d. bus įpareigoti buhalterinei apskaitai naudoti centralizuotai parinktą finansų valdymo informacinę sistemą, kad būtų padidintas buhalterinės apskaitos procesų efektyvumas.
Kaip ir kada biudžetinės įstaigos bus visiškai centralizuotos ir kaip reikia pasiruošti šiam procesui, seminaro metu paaiškins lektorė N. Kobzevienė. Taip pat bus aptariami naujausi teisės aktų pakeitimai, susiję su centralizacija.

 

Centralizuota apskaita ir centralizuotas valdymas:
• Centralizuotos apskaitos tarnybos veiklos vykdymo gairės ir tikslai, finansavimas;
• Centralizuotos buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo ypatumai.
Viešojo sektoriaus subjekto pasirengimas perėjimui prie centralizuotos apskaitos:
• Sprendimo dėl perėjimo prie centralizuotos apskaitos priėmimas;
• Informacijos perdavimas centralizuotam buhalterinės apskaitos tvarkytojui;
• Viešojo sektoriaus subjekto finansų kontrolė ir jos tikslai;
• Įstaigos darbuotojų atliekamų funkcijų korekcija dėl perėjimo prie centralizuotos apskaitos;
• Įstaigos dokumentacijos papildymas ir judėjimas;
• Įstaigos apskaitos ir valdymo sistemų parengimas;
• Apskaitos politikos, sąskaitų plano ir apskaitos sistemos keitimas ir atnaujinimas dėl centralizuotos apskaitos diegimo;
• Finansinės atskaitomybės parengimo ir deklaracijų teikimo organizavimas;
• Buhalterinė apskaita ir valdymo apskaita: pagrindiniai skirtumai;
• Įstaigos vadovo atsakomybės taikymas, kai įstaigos apskaita tvarkoma centralizuotai;
• Apskaitos dokumentų pasirašymo ir judėjimo organizavimas;
• Inventorizacija ir jos organizavimas;
• Dokumentų archyvavimas.