Kultūros vertybių, paminklų ir paveldo apskaita reglamentuojama kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos bei nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymuose. Kaip užregistruoti kultūros paveldo objektus apskaitoje? Kokia jų inventorizavimo tvarka? Kokie apskaitos niuansai į sąrašą įtrauktoms kultūros vertybėms? Kaip nustatyti vertybių savikainą? Kaip suformuojamas tikrosios vertės registras? Kas atsakingas už vertės dokumento gavimą?

Seminare lektorė pateiks atsakymus į šiuos ir kitus Jums rūpimus klausimus, o taip pat bus nagrinėjami praktikoje kylantys klausimai, apskaitos ypatumai bei operacijų registravimas FVAIS.

Temos

  • Kas yra vertybė, kada ji pripažįstama.
  • Vertybių įsigijimo savikaina.
  • Kaip formuojamas tikrosios vertės registras.
  • Kas atsako už vertės dokumento gavimą.
  • Ar galimas vertybių nuvertėjimas.
  • Vertybių perdavimas kitam subjektui.
  • Kaip operacijos su vertybėmis registruojamos FVAIS.
  • Praeitų laikotarpių koregavimas.
  • Informacijos pateikimas finansinėje atskaitomybėje.