Finansinės būklės analizė gali atskleisti viešojo sektoriaus finansines problemas, o atlikta analizė suteiks informacijos, būtinos esamai rizikai įvertinti. Tai padeda atskleisti viešojo sektoriaus subjektų finansų valdymo silpnąsias ir stipriąsias puses.  Seminaro metu išmoksite skaityti viešojo sektoriaus subjekto finansinį ataskaitų rinkinį, atlikti viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinio analizę, apskaičiuoti pagrindinius ekonominius naudos rodiklius rengiant projektus.

Temos:

 • Viešojo sektoriaus finansinio ataskaitų rinkinio tikslai, sudėtis.
 • Viešojo sektoriaus finansinio ataskaitų rezultatų skaitymas.
 • Finansinės analizės reikšmė ir šaltiniai viešajame sektoriuje.
 • Viešojo sektoriaus analizės būdai. Ataskaitų nauda.
 • Projektų ekonominis ir socialinis vertinimas:
  • Projektų efektyvumas;
  • Projektų finansinis vertinimas;
  • Projekto ekonominio ir socialinio vertinimo metodika;
  • Neapibrėžtumas ir rizikos analizė projektuose.