- 2 dienų seminaras -

- Seminaras skirtas viešojo sektoriaus vidaus auditoriams -

Vidaus audito tikslas – sistemingai ir visapusiškai vertinant viešojo juridinio asmens valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti viešojo juridinio asmens veiklos tikslus. Tikimasi, kad vidaus audito veikla - tai nepriklausoma ir objektyvi tyrimo ir vertinimo bei konsultavimo veikla.

Seminaro metu panagrinėsime pagrindinius vidaus kontrolės analizės ir vertinimo aspektus, aptarsime vidaus kontrolės supratimo svarbą vidaus auditui, būtinybę išlaikyti tinkamą teisių ir atsakomybių balansą, kad vidaus audito veikla išties būtų nepriklausoma ir objektyvi.

Temos:

 • Vidaus audito veiklos teisinis reglamentavimas:
  • Trumpa galiojančių teisės aktų apžvalga.
 • Viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės supratimas ir  vertinimas:
  • Vidaus kontrolės tvarkos aprašas, politika ir procedūros;
  • Rizikos vertinimas;
  • Vidaus kontrolės būklės analizė ir vertinimas;
  • Praktinis dokumentacijos pavyzdys;
 • Vidaus audito veikla:
  • Rizika paremtas auditas;
  • Planavimas;
  • Atlikimas;
  • Rezultatų pateikimas;
  • Pažangos stebėjimas.
 • Vidaus audito konsultacinė veikla:
  • Ištekliai;
  • Teisių ir atsakomybių subalansavimas.