Vidaus kontrolės kūrimas ir užtikrinimas – tai ne vienkartinis veiksmas, o nuolatinis procesas, kuriame dalyvauja visi darbuotojai, veiklos aplinka, tačiau tinkamos sistemos sukūrimas gali smarkiai palengvinti bet kurios organizacijos veiklą. Finansų ministerija patvirtino Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašą, tačiau ir jis palieka daug neatsakytų klausimų:

Seminaro metu nagrinėsime bei aptarsime vidaus kontrolės elementus, pagrindinius veiksnius, padedančius kurti ir palaikyti tinkamą vidaus kontrolę, peržiūrėsime vidaus kontrolės politikos dokumentavimo klausimus, apžvelgsime praktinius pavyzdžius, surasime atsakymą kaip visa tai įgyvendinti efektyviai. Taip pat aptarsime ir sritį reglamentuojančius įstatymus bei kitus teisės aktus, naujausias institucijų teikiamas rekomendacijas ir išaiškinimus.

Temos:

 • Lektorės ir dalyvių prisistatymas, lūkesčių aptarimas, mokymosi tikslai ir uždaviniai.
 • Vidaus kontrolės esmė, tikslas, įgimti apribojimai.
 • Pagrindiniai vidaus kontrolės elementai ir kiekvieno iš jų aptarimas:
  • Kontrolės aplinka.
  • Rizikos vertinimas.
  • Kontrolės veikla.
  • Informavimas ir komunikavimas.
  • Stebėsena.
 • Priemonės kaip galima sukurti efektyvią vidaus kontrolę savo organizacijoje.
 • Praktinių pavyzdžių analizė ir pritaikymas dalyvių organizacijose.