Pirminis vidaus kontrolės sistemos tikslas – tai turto apsauga, teisingos informacijos pateikimo užtikrinimas, teisės aktų laikymosi garantija, tačiau efektyvi vidaus kontrolės sistema gali padėti pasiekti ir geresnių ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo rodiklių. Kaip sukurti tokią vidaus kontrolės sistemą, kuri padėtų jūsų organizacijai veikti geriau? Kaip taikomos priemonės gali tapti ne papildomais darbais, o naudingais pagalbininkais siekiant užsibrėžtų tikslų?

Vidaus kontrolės kūrimas ir užtikrinimas – tai ne vienkartinis veiksmas, o nuolatinis procesas, kuriame dalyvauja visi darbuotojai, kurią nuolat veikia kintanti aplinka, tačiau tinkamos, prie pokyčių prisitaikančios sistemos sukūrimas gali palengvinti bet kurios organizacijos veiklą.

Seminaro metu nagrinėsime bei aptarsime vidaus kontrolės tikslus, pagrindinius kūrimo principus, nagrinėsime jos elementus ir pagrindinius veiksnius, padedančius kurti ir palaikyti tinkamą vidaus kontrolę, apžvelgsime praktinius pavyzdžius, ieškosime atsakymo kaip visa tai įgyvendinti efektyviai. Taip pat aptarsime ir sritį reglamentuojančius įstatymus bei kitus teisės aktus, naujausias institucijų teikiamas rekomendacijas ir išaiškinimus.

Temos:

 • Lektorės ir dalyvių susipažinimas, lūkesčių aptarimas, mokymosi tikslai ir uždaviniai.
 • Vidaus kontrolės esmė, tikslas, įgimti apribojimai.
 • Pagrindiniai vidaus kontrolės elementai ir kiekvieno iš jų aptarimas:
  • Kontrolės aplinka
  • Rizikos vertinimas
  • Kontrolės veikla
  • Informavimas ir komunikavimas
  • Stebėsena
 • Priemonės kaip galima sukurti efektyvią vidaus kontrolę savo organizacijoje
 • Praktinių pavyzdžių analizė ir pritaikymas dalyvių organizacijose.