Darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas. Be to, kolektyvinėms deryboms ir kolektyvinių sutarčių sudarymui valstybės tarnyboje taikomos ir Darbo kodekso nuostatos.

2022-05-01 įsigaliojo LR valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai, reglamentuojantys valstybės tarnautojų, dirbančių valstybės ir savivaldybės valdomų įmonių, jų dukterinių bendrovių kolegialių organų nariais, darbo apmokėjimą.

2023-01-01 turėtų įsigalioti naujos redakcijos LR valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo, be kitų pakeitimų, siūloma išskirti įstaigų vadovų pareigybių grupes ir nustatyti pareiginės algos koeficientus, taip pat iš esmės keisti valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemą, sudarant teisines prielaidas įstaigos vadovui nustatyti įstaigos valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemą.

Planuojama, kad vasaros pabaigoje – rudens pradžioje valstybės tarnybos pertvarkų įstatymų projektų paketas pasieks Vyriausybę, o rudens plenarinėje sesijoje bus pristatytas Seimui, tad galimai laukia dideli pokyčiai ateityje.

Dėl sudėtingo valstybės tarnybos reguliavimo kyla teisės taikymo problemų ir ginčų:

 • Kada vadovautis Valstybės tarnybos įstatymu, kada Darbo kodeksu, o kada kolektyvine sutartimi?
 • Kaip reglamentuojama valstybės tarnautojų atsakomybė?
 • Ar privaloma mokėti darbuotojui tą patį pareiginės algos kintamosios dalies procentinį dydį, nustatytą per veiklos vertinimą iki atostogų vaikui prižiūrėti, jeigu darbuotojas grįžo po šių atostogų praėjus 2-3 metams?
 • Kokia yra naujausia teisminė praktika dėl darbo teisės klausimų valstybės tarnyboje?

1 dalis. Valstybės tarnautojų darbo reglamentavimas. Lektorius Gintautas Vilkelis (09.00–12.15 val.):

 • Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio reguliavimo darbo teisės normomis ypatumai;
 • Valstybės tarnautojų atostogos (nepanaudotų už trejus metus kasmetinių atostogų suteikimo / nesuteikimo kl., ginčų nagrinėjimas);
 • Darbo laiko režimai, nuotolinis darbas, darbas poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinis darbas (ar galima vadovaujamas pareigas einantiems darbuotojams pavesti dirbti poilsio ir švenčių dienomis? Kaip reglamentuoti pasyvų budėjimą, budėjimą namuose?);
 • Valstybės tarnautojų atsakomybės reglamentavimas;
 • Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai;
 • Aktuali teisminė praktika: darbo santykių reglamentavimo problemos valstybės tarnyboje.

2 dalis. Valstybės tarnautojų darbo apmokėjimas.  Lektorė – Natalja Kobzevienė (13.00–14.30 val.):

 • Pastovios, kintamosios dalių apskaita;
 • Priedų ir priemokų apskaita;
 • Darbo projekte apmokėjimas ir projektų atostoginių apskaita;
 • NPD taikymas, GPM;
 • Įmokos „Sodrai“;
 • Išskaitos profsąjungai, pagal vykdomuosius raštus;
 • Atostoginių rezervo formavimas ir atostoginių apskaita;
 • Perkėlimas į mentorius;
 • Atleidimas iš darbo, perkėlimas į kitą įstaigą.