Valstybė ar savivaldybės turi investicijų į tam tikrus ūkio subjektus, valdydamos dalį jų kapitalo. Specifinės šios situacijos dėl tokių įmonių valdymo, atlygio valdybų nariams. Tačiau finansinės apskaitos ir mokesčių našta didžiąją dalimi analogiška bet kurio verslo subjekto – reikia rengti finansines ataskaitas, skaičiuoti mokesčius. Todėl šis seminaras – apie klaidas ir pamokas, tvarkant apskaitą, rengiant finansines ataskaitas, taip pat ir aptariant 2022 metų mokesčių įstatymų pakeitimus. Ne mažiau svarbu sekti ir darbo kodekso pakeitimus, kurie gali įtakoti ir finansinius rodiklius, bei darbdavio atsakomybę darbuotojų atžvilgiu.

Temos:

 • Apskaitos politikos pasirinkimas ir monitoringas valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse.
 • Kokią įtaką turėjo apskaitos reforma taikomai apskaitos politikai ir kokie pokyčiai turi įvykti?
 • Finansinės apskaitos kūrybiniai aspektai. 2021 metų finansinės atskaitomybės ypatumai – kokių klaidų nebedaryti 2022 metais?
 • Finansinių ataskaitų stebėsena.
 • Pelno mokesčio aktualijos ir jų taikymas valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse.
 • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, galiojantys nuo 2022 m.
 • Dividendų apmokestinimo tvarka. Atlygis valdybai.
 • PVM ypatumai valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse 2022 metais.
 • Aplinkos taršos mokestis. Ar pasiruošta nuo 2022 metų galiojantiems pakeitimams dėl pakuočių rūšies?
 • Nekilnojamojo turto mokesčio aktualijos.
 • Gyventojų pajamų mokesčio aktualijos už 2022 metus: tarifai, NPD, neapmokestinamosios pajamos, pajamos natūra. Deklaravimas.
 • i.MAS įtaka valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių veiklai.
 • 2022 metų darbo kodekso pakeitimai.