Seminaro tikslas supažindinti su vairuotojų, važinėjančių Lietuvoje, darbo laiko apskaitos ypatumais, neišnaudotų atostogų kompensavimu ir panaikinimu. Pagerinti nukrypimų nuo normalaus darbo laiko apskaitą. 

Seminare aptarsime kaip planuoti vairuotojų, važinėjančių Lietuvoje, darbo laiką ir tvarkyti jo apskaitą. 


Temos:
 

 • Vairuotojų grupės. Transporto įmonių specializacija. Darbo laiko apskaitos reglamentavimas transporto įmonėse. 
 • Darbo laiko režimai. Tvarkaraštis. Suminė darbo laiko apskaita. Individualus darbo laiko režimas. Kelionių lapai: pildymas, sąsaja su kuro nurašymo aktais ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiais.
 • Atostogų laiko apskaita. Pailgintos ir papildomos atostogos. Kaip kompensuoti neišnaudotas atostogas.
 • Nukrypimai nuo normalaus darbo laiko, jų apskaita ir kompensavimas. Vykimas į komandiruotės vietą.
 • Darbo laiko apskaita:  
  • du vairuotojai vienoje transporto priemonėje,
  • važiavimas naktį, 
  • važiavimas išeiginėmis ir šventinėmis dienomis,
  • stovėjimas, 
  • komandiruotės, 
  • nelaimingi atsitikimai, 
  • nedarbingumas. 
 • Informavimas vairuotojo apie jo darbo laiko režimą ir režimo keitimą. Darbo grafikų sudarymas ir keitimas. Derinimas su Darbo taryba ir profsąjunga. Darbo laiko žiniaraščių ir ataskaitų sudarymas, tvirtinimas, perdavimas buhalteriui. Klaidų taisymas.