Šiuo metu įmonės vis labiau ima rūpintis gaminamų produktų ar teikiamų paslaugų savikaina bei kainodara. Siekiant kuo didesnio efektyvumo ir pelningumo įmonės privalo mokėti modeliuoti savikainas klasifikuojant gamybos kaštus, įsivertinant tiesiogines ir netiesiogines sąnaudas, vertinant kiekvieno pagalbinio proceso įtaką savikainai. Priimant valdymo sprendimus ar išgryninant atsakomybių centrus taip pat būtina mokėti įvertinti apskaičiuotą produkto ar paslaugos savikainą, nes klasifikuojant kiekvieną gamybos kaštų dedamąją galima priimti naudingiausius sprendimus.

Seminaro metu bus aptarta: 
- naujausi savikainos apskaičiavimo ir kainodaros sudarymo metodai; 
- gamybos kaštų apskaičiavimo ypatumai ir pritaikymas savo įmonės veikloje; 
- kaip priimti geriausius valdymo sprendimus, vadovaujantis savikainos skaičiavimo pagrindu.

Temos:

  • Valdymo apskaitos vieta apskaitos sistemoje;
  • Savikaina ir kainodara;
  • Gamybos kaštų klasifikavimas;
  • Lūžio taškas;
  • Atsakomybės centrai;
  • Savikainos struktūra ir rūšys;
  • Pilnasis ir dalinis kalkuliavimas;
  • Netiesioginių išlaidų paskirstymas;
  • Valdymo sprendimų priėmimas savikainos pagrindu.