2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, pakeitęs daugiau nei 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Visi ūkininkai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla privalo tvarkyti apskaitą. Tuo labiau, kad Buhalterinės apskaitos įstatymas yra ne vienintelis pakeistas finansinę apskaitą reglamentuojantis teisės aktas.

2022-05-01 įsigaliojo įsakymas Nr. 3D-280, kuriuo patvirtinta supaprastintos finansinės apskaitos tvarka, o nuo 2023-01-01 įsigalioja dvejybinės apskaitos tvarka. Ūkininkai gali patys pasirinkti, kokią apskaitą nori tvarkyti – supaprastintą ar tvarkomą dvejybiniu įrašu.

2022-05-01 įsigaliojo nutarimo Nr. 780 pakeitimai, kuriais keičiamas sąskaitų faktūrų išrašymo reglamentavimas.

2022-05-01 įsigaliojo įsakymo Nr. 178 pakeitimai, kuriame nauja redakcija išdėstytos įregistravimo ir išregistravimo PVM mokėtoju FR0518, FR0619 ir FR0730 formos bei panaikinta FR0388 forma.

Atkreiptinas dėmesys, kad Finansų ministerija parengė “Dėl pelno siekiančių subjektų” atmintinę, kurioje pateikiamos įžvalgos atskaitomybės rengimo reikalavimams, o taip pat ir “Dėl grynųjų pinigų operacijų”, kurioje nurodė, kad subjektai, nustatydami tvarką, gali pasinaudoti iki 2022-05-01 galiojusiomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jas pritaikyti savo reikmėms.

Kursai skirti padėti ūkininkams apsispręsti dėl apskaitos tvarkymo: ar pačiam tvarkyti apskaitą, ar samdyti darbuotoją, o gal kreiptis į apskaitos paslaugas teikiantį subjektą. Tiems, kas norėtų tvarkyti apskaitą savarankiškai, pateikiamas pavyzdinis registrų ir šablonų paketas, taip pat rekomendacijos dėl deklaravimo.

Kursuose kalbama ne tik apie mokesčių ir apskaitos organizavimą, bet ir apie kitas prievoles, kurias turi vykdyti verslo subjektai. Viena iš jų – GPAIS prievolė. Sužinosite kam ir kada kyla prievolė pildyti GPAIS, kokių svarbiausių terminų nepamiršti, kaip teisingai pildyti GPAIS ataskaitas ir ištaisyti klaidas.

Temos:

  1. DIENA (lektorė Natalja Kobzevienė):
    • Ūkininko veiklos apskaitos reglamentavimas.
    • Supaprastintos apskaitos tvarkymas.
    • Dvejybinio įrašo tvarkymas: apskaitos registrų parinkimas, korespondencijų šablonai, apskaitos vadovo pavyzdys.
    • Ilgalaikio turto naudojimo apskaita.
    • Ūkinio inventoriaus, atsargų ir produkcijos apskaita.
    • Turto mokesčių deklaravimas ir mokėjimas.
    • Biologinio turto apskaita. Nerealizuoto biologinio turto apskaita ir savikainos apskaičiavimo ypatumai.
  2. DIENA (lektorė Natalja Kobzevienė):
    • Ūkininko asmeninių lėšų naudojimo veikloje apskaita.
    • Paskolų gavimas, teikimas – apskaita ir deklaravimas.
    • Gautinų ir mokėtinų sumų apskaita.
    • PVM apskaita ir deklaravimas.
  3. DIENA (lektorė Natalja Kobzevienė):
    • Pajamų ir sąnaudų apskaita.
    • Veiklos rezultato nustatymas.
    • Ankstesnių metų pelno arba nuostolių perkėlimas į einamuosius metus.
    • Ūkininko pajamų deklaravimas ir apmokestinimas.
    • Duomenų teikimas VMI ir „Sodrai“.
    • Darbuotojų samdymas: darbuotojų priėmimas, atleidimas, atostogų suteikimas.
    • Darbo grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių sudarymas ir keitimas.
    • Darbo užmokesčio nustatymas, apskaita, apmokestinimas GPM, „Sodra“ ir PSD.
    • Deklaracijų pildymas ir teikimas VMI ir „Sodrai“.
    • Kasos aparatų techniniai pakeitimai, susiję su i.EKA.
  4. DIENA (lektorė Natalja Kobzevienė):
    • VMI mokesčio mokėtojo informacijos gavimas, „Sodros“ suvestinių apie samdomus darbuotojus apžvalga.
    • Kitų fizinių asmenų darbo formų atlygis: autorinis atlyginimas, atlygis pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, individualios veiklos pajamos.
    • Finansinių ir statistinių ataskaitų rengimas ir teikimas.
    • Tinkamiausios finansinių ataskaitų formos ir apimties pasirinkimo galimybės.
    • Kaip prisiregistruoti VĮ Registrų centre ir Statistikos departamento puslapyje.
  5. DIENA (lektorė Giedrė Kurmilavičienė): 
    • Mokestis už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių.
    • Sunaudotų degalų apskaita.
    • Nuslėpta tarša.
    • Mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų.
    • Aplinkosauginiai reikalavimai atliekų darytojams.
    • Aplinkosauginiai reikalavimai pakuočių gamintojams ir importuotojams.

Kursų programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: