Apskaita

Ūkininkų apskaitos tvarkymo kursai: apskaita ir aplinkosauga

Giedrė Kurmilavičienė, Natalja Kobzevienė
Registruotis
 • 20 ak. val.
  Kaina: 290 Eur
              261 Eur
Data ir vieta
Seminaras vyks
 • Nuo 2024-01-30 iki 2024-02-13 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2024-01-30 16:302024-02-13 19:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Ūkininkų apskaitos tvarkymo kursai: apskaita ir aplinkosaugaMB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Ūkininkų apskaitos tvarkymo kursai: apskaita ir aplinkosauga Seminaro data: 2024-01-30 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Kursų pradžia – 16.30 val., pabaiga – 19.45 val. Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
 • Nuo 2024-01-30 iki 2024-02-13 Countline mokymų klasė, Vilnius (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2024-01-30 16:302024-02-13 19:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Ūkininkų apskaitos tvarkymo kursai: apskaita ir aplinkosaugaMB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Ūkininkų apskaitos tvarkymo kursai: apskaita ir aplinkosauga Seminaro data: 2024-01-30 Seminaro vieta: Countline mokymų klasė, Vilnius Kursų pradžia – 16.30 val., pabaiga – 19.45 val. Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltCountline mokymų klasė, VilniusMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
Trukmė:
20 akad. val.
Mokymų aprašymas ir temos

Ūkininkams, kaip ir anksčiau, taip ir įsigaliojus FAĮ, didelės įtakos turi tai, ar ūkis gauna (ar planuoja gauti) valstybės ar ES paramą. Dažnai paramos teikimo sąlygose yra numatyti reikalavimai, susiję su apskaitos tvarkymu ir finansinių ataskaitų pateikimu. Dažniausiai iškylantys klausimai: kada apskaitoje registruojamos dotacijos? Kaip apskaitomos subsidijos ir dotacijos? Kaip apskaityti projektines lėšas?

Atkreiptinas dėmesys, kad VMI atnaujino du komentarus, kurie išimtinai aktualūs ūkininkams:

 • PVMĮ 97 str. komentarą, susijusį su reikalavimais asmenims, norintiems registruotis ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema.
 • PVMĮ 98 str. komentarą, kuriame įtvirtinta, kad ūkininkai kompensacinį 6 proc. priedą gali gauti tik vykdydami nurodytas veiklos rūšis, taip pat įtvirtinta, kad PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodomas kompensacinio 6 proc. priedo dydis (tarifas ir suma).

Įstatymai yra nuolat keičiami ir tobulinami, tad įsigaliojo nemažai teisės aktų pakeitimų, išaiškinimų bei rekomendacijų, aktualių ūkininkams, tokių kaip:

 • Įsakymo Nr. V-111 pakeitimai, kuriais prašymą dėl specialaus apmokestinimo momento taikymo gali pateikti ir ne PVM mokėtojai, taip pat suteikiama galimybė pasirinkti dėl prašyme nurodyto PVM mokestinio laikotarpio: kalendorinio mėnesio, kalendorinio ketvirčio ar pusmečio.
 • Įsakymas Nr. 3D-280, kuriuo patvirtinta supaprastintos finansinės apskaitos tvarka, o nuo 2023-01-01 įsigaliojo dvejybinės apskaitos tvarka. Ūkininkai gali patys pasirinkti, kokią apskaitą nori tvarkyti – supaprastintą ar tvarkomą dvejybiniu įrašu.
 • Visi ūkininkai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla privalo tvarkyti apskaitą nuo 2022-05-01 įsigaliojus naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymui.
 • Nutarimo Nr. 780 pakeitimai, kuriais pakeistas sąskaitų faktūrų išrašymo reglamentavimas.
 • Įsakymo Nr. 178 pakeitimai, kuriais nauja redakcija išdėstytos įregistravimo ir išregistravimo PVM mokėtoju FR0518, FR0619 ir FR0730 formos bei panaikinta FR0388 forma.
 • Duomenų teikimas į i.EKA.
 • Nuo 2024-01-01 didėjantys MMA ir MVA, turės įtakos nekvalifikuotų darbuotojų atlyginimams. Dirbantiems pagal individualią veiklą didės PSD įmoka, o įdarbintiems ir vykstantiems į komandiruotes MMA kėlimas turės įtakos neapmokestinamų GPM dienpinigių, vykstant į užsienį, dydžiams.

Asmenims, besiverčiantiems žemės ūkio veikla, gana dažnai kyla klausimų dėl žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo santykių ir juos įtvirtinančio teisinio reglamentavimo pokyčių. 2023-06-01 įsigaliojo Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo pakeitimai, kuriais suteikta teisė privačių žemės sklypų savininkams be aukciono pirkti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, esant tam tikroms sąlygoms. Kokiems pagrindams esant galimas šios nuostatos taikymas?

Nuo 2023-05-03 pasikeitė valstybinės žemės laikino naudojimo žemės ūkio veiklai vykdyti tvarka, kadangi neteko galios įsakymas Nr. 1P-(1.3.)-112. Asmenims, kurie turi leidimus laikinai naudotis valstybinės žemės plotais, bus siūloma sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartis, kurių maksimalus nuomos terminas – 25 m. Kokie pagrindiniai pokyčiai laukia valstybinės ir privačios žemės naudojimo, administravimo ir disponavimo srityse?

Kursuose kalbama ne tik apie mokesčių ir apskaitos organizavimą, žemės santykių reglamentavimo problematiką ir laukiančius pokyčius, bet ir apie kitas prievoles, kurias turi vykdyti verslo subjektai. Viena iš jų – GPAIS prievolė. Sužinosite kam ir kada kyla prievolė pildyti GPAIS, kokių svarbiausių terminų nepamiršti, kaip teisingai pildyti GPAIS ataskaitas ir ištaisyti klaidas.

Temos:

Sausio 30; Vasario 1; 6; 8 d.  Ūkininkų apskaitos tvarkymas (lektorė Natalja Kobzevienė)

Sausio 30 d.: 

 • Ūkininko veiklos apskaitos reglamentavimas.
 • Supaprastintos apskaitos tvarkymas.
 • Dvejybinio įrašo tvarkymas: apskaitos registrų parinkimas, korespondencijų šablonai, apskaitos vadovo pavyzdys.
 • Ilgalaikio turto naudojimo apskaita.
 • Ūkinio inventoriaus, atsargų ir produkcijos apskaita.
 • Turto mokesčių deklaravimas ir mokėjimas.
 • Biologinio turto apskaita. Nerealizuoto biologinio turto apskaita ir savikainos apskaičiavimo ypatumai.

Vasario 1 d.: 

 • Ūkininko asmeninių lėšų naudojimo veikloje apskaita.
 • Paskolų gavimas, teikimas – apskaita ir deklaravimas.
 • Gautinų ir mokėtinų sumų apskaita.
 • PVM apskaita ir deklaravimas.

Vasario 6 d.: 

 • Pajamų ir sąnaudų apskaita.
 • Veiklos rezultato nustatymas.
 • Ankstesnių metų pelno arba nuostolių perkėlimas į einamuosius metus.
 • Ūkininko pajamų deklaravimas ir apmokestinimas.
 • Duomenų teikimas VMI ir „Sodrai“.
 • Darbuotojų samdymas: darbuotojų priėmimas, atleidimas, atostogų suteikimas.
 • Darbo grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių sudarymas ir keitimas.
 • Darbo užmokesčio nustatymas, apskaita, apmokestinimas GPM, „Sodra“ ir PSD.
 • Deklaracijų pildymas ir teikimas VMI ir „Sodrai“.
 • Kasos aparatų techniniai pakeitimai, susiję su i.EKA.

Vasario 8 d.: 

 • VMI mokesčio mokėtojo informacijos gavimas, „Sodros“ suvestinių apie samdomus darbuotojus apžvalga.
 • Kitų fizinių asmenų darbo formų atlygis: autorinis atlyginimas, atlygis pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, individualios veiklos pajamos.
 • Finansinių ir statistinių ataskaitų rengimas ir teikimas.
 • Tinkamiausios finansinių ataskaitų formos ir apimties pasirinkimo galimybės.
 • Kaip prisiregistruoti VĮ Registrų centre ir Statistikos departamento puslapyje.

Vasario 13 d. Aplinkosauginiai reikalavimai ir mokesčiai ūkininkams (lektorė Giedrė Kurmilavičienė):

 1. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių.
 2. Sunaudotų degalų apskaita.
 3. Nuslėpta tarša.
 4. Mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų.
 5. Aplinkosauginiai reikalavimai atliekų darytojams.
 6. Aplinkosauginiai reikalavimai pakuočių gamintojams ir importuotojams.

Mokymų programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus:

Papildoma informacija

Kiekvienas mokymų dalyvis gauna el. mokymų medžiagą ir el. dalyvio pažymėjimą.

Kursų pradžia – 16.30 val., pabaiga – 19.45 val.

Užsiėmimai vyks:

Sausio 30 d., Vasario 1 d., 6 d., 8 d., 13 d. po 4 ak. val. per dieną. Kursų pradžia – 16.30 val., pabaiga – 19.45 val.

Pageidaujant dalyvauti atskirose mokymų ciklo dalyse skambinkite telefonu 852053296 arba rašykite elektroniniu paštu info@buhalteriu-mokymai.lt

 

Mokymus veda
Giedrė Kurmilavičienė
Ilgametė verslo konsultantė aplinkosaugos klausimais, buvusi UAB „Palink“ aplinkos apsaugos specialistė, Vilniaus universiteto fizinių mokslų doktorantė, lektorė, vedanti seminarus aplinkosaugos tema. Šiuo metu verslo sektoriuje sukauptą patirtį naudojanti GPAIS tobulinimui.
Natalja Kobzevienė
Natalja Kobzevienė – lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 m. veda mokymus ir seminarus apskaitos ir mokesčių temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Lektorė rengia įmonių apskaitos politikas ir teikia praktines konsultacijas verslo, apskaitos ir mokesčių klausimais, pakuočių apskaitos (GPAIS), atlygio sistemų (darbo užmokesčio ir darbo laiko apskaitos) kūrimo ir diegimo klausimais.
Registracija
Ūkininkų apskaitos tvarkymo kursai: apskaita ir aplinkosauga
Mokymų kaina: 261 Eur
Mokymų kaina: 261Eur
Mokymų kaina: 261Eur
Taip (kaina su pietumis 290 EUR) Ne (kaina be pietų 290 EUR)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo gimimo datą tokiu formatu: yyyymmdd (Be taškų!).
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
* Privalomi laukai
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.