Formuojant UAB ar MB kapitalą, labai dažnas atvejis, kai akcininkai ar MB nariai turi turto, kurį norėtų perduoti jiems priklausantiems juridiniams asmenims. Tai įmanoma padaryti, tik yra tam tikrų taisyklių, ypač įnešant turtinį įnašą į UAB.

Turtinį įnašą derėtų įvertinti rinkos verte ir tai turėtų atlikti turto vertintojas, nors yra ir išimčių. Svarbiausia, nepamiršti, kad fizinio asmens turtinis įnašas yra prilyginamas turto pardavimo sandoriui, todėl teks sumokėti mokesčius. Kaip nepermokėti? Dera įvertinti visas aplinkybes, net ir šeimyninę padėtį.

Apyvartinis kapitalas gali būti suformuotas ne tik iš turtinių įnašų, todėl apsimoka žinoti visus įmanomus būdus. Kaip ir taisykles dėl kritinės nuosavo kapitalo būklės kontrolės.

Visi šie klausimai bus nagrinėjami glaustai, su praktiniais pavyzdžiais, taip pat atsakant į dalyvių pateiktus klausimus.

Temos:

  • Reglamentavimas – UAB ir MB kapitalo struktūra. Turtinių įnašų dalis.
  • Turtinio įnašo įvertinimas. Kada galima nesamdyti turto vertintojo?
  • Fizinių asmenų mokesčių prievolės, įnešus turtinį įnašą. Legalūs būdai planuoti mokesčius.
  • Nuosavo kapitalo minimalios vertės atkūrimo galimybės.
  • Kiti būdai sukaupti apyvartiniam kapitalui.