Dauguma įstaigų vykdydamos savo veiklą naudoja automobilius – įsigytus, nuomojamus ar panaudos būdu eksploatuojamus.

Kaip vykdoma automobilio kuro bei kitų eksploatavimo išlaidų apskaita? Kokių iššūkių kyla? Į ką reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį? Diskusijų nuolat kelia automobilių naudojimas projektuose. 

Be to, kai VMI didelį dėmesį skiria patikrinimams, buvo išleistas VMI raštasDėl pajamų, gautų natūra, apmokestinimo ir deklaravimo bei pridėtinės vertės mokesčio prievolių, automobilius naudojant privatiems poreikiams“, kuriame primenama, kaip skaičiuojamos pajamos natūra tarnybinį automobilį naudojant privatiems poreikiams tenkinti.

Nuo liepos mėnesio VMI pasitelkia daugiafunkcinę pažeidimų kontrolės sistemą, fiksuojančią automobilių judėjimą ir registracijos numerius.

Temos

  • Įstaigų naudojamos transporto priemonės: nuosavos, pagal panaudą, nuomojamos, priklausančios darbuotojams (spec. transportas ir lengvieji automobiliai).
  • Naujų transporto priemonių įsigijimas, nusidėvėjimas, nurašymas, pardavimas.
  • Automobilių naudojimas projektuose.
  • Nuosavų ir kitų automobilių kuro normos nustatymas.
  • Kuro sunaudojimas ir inventorizacija.
  • Kitos transporto eksploatavimo išlaidos: ženklinimas, remontas, plovimas, draudimas, techninė priežiūra, saugojimas.
  • Atsarginių detalių ir priežiūros priemonių įsigijimas ir sunaudojimas.
  • Darbas nuotoliniu būdu ir automobilių naudojimas.
  • Kokiais atvejais nustatomos pajamos natūra dėl įstaigoje naudojamų automobilių.