Transporto įmonių mokesčius, savalaikį deklaracijų ir ataskaitų pildymą akylai seka VMI, SODROS ir kitų institucijų darbuotojai, o įmonės gerą vardą gali suteršti atrodytų nedidelė klaida, todėl transporto įmonėms ypač svarbu skaidriai, pažangiai, profesionaliai ir tiksliai vesti apskaitą. Taip pat nuo 2020-07-09 VMI paskelbė, kad Lietuvos keliuose prasidės nuolatinės krovinių važtaraščių patikros.

2020 metai atnešė daugybę mokestinių pasikeitimų, kuriuos būtina žinoti ir mokėti taikyti praktikoje. Kokių atneš 2021 m.?

Visus transporto įmonėms aktualius klausimus nagrinėsime seminaro metu.

 

Temos:

 • Nepatikimo mokesčių mokėtojo kriterijai – ar galės būti pritaikyti Jūsų įmonei? Už viską atsakingas vadovas, kol tam tikros pareigos nėra deleguotos darbuotojams. 
 • Neapmokestintų pajamų „ištraukimas iš šešėlio“ – ar „švarus“ Jūsų ir Jūsų įmonės kapitalas? VMI vykdo akcininkų, vadovų ir darbuotojų pajamų kontrolę.
 • Atsakomybė dėl buhalterinės apskaitos: ar už viską atsakingas vadovas? Turinio viršenybės prieš formą principo taikymas ūkinėms operacijoms. 
 • Išmanioji VMI: kaip ji keičia apskaitos politiką ir įmonės veiklos procesus? Kiek tai kainuoja? 
 • Apskaitos politikos pasirinkimas ir monitoringas transporto paslaugas teikiančiose įmonėse.
 • Dažniausiai pasitaikančių klaidų finansinėse ataskaitose apžvalga.
 • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimų įtaka transporto veikla užsiimančiose įmonėse. Į ką reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį?
 • Pelno mokesčio aktualijos ir jų taikymas transporto įmonėse. Naujausi Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai.
 • Dividendų apmokestinimo tvarka.
 • Kuro apskaita, kelionės lapų pildymas. Kuro sąnaudų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant pelno mokestį;
 • Komandiruočių ir darbo laiko apskaitos ir apmokestinimo ypatumai komandiruojant darbuotojus į Vokietiją, Austriją, Belgiją ir Prancūziją;
 • Komandiruočių kompensacijų apmokestinimo klausimai: darbuotojų pajamų apmokestinimas, komandiruočių išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant pelno mokestį. Dienpinigių apmokestinimo ypatumai;
 • Avanso apyskaitos;
 • PVM ypatumai transporto paslaugas teikiančiose įmonėse;
 • Aplinkos taršos mokestis iš mobilių taršos šaltinių;
 • Gyventojų pajamų mokesčio pasikeitimai: tarifai, NPD, neapmokestinamosios pajamos, pajamos natūra. Deklaravimas;
 • Nenuolatinių gyventojų darbo pajamų apmokestinimo ypatumai;
 • i.MAS įtaka transporto įmonių veiklai;
 • Darbo laiko fiksavimo ir darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai. Rizika dėl neteisingai ir netiksliai pažymėto darbo laiko. Tvarkų sudarymas dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo ir darbo apmokėjimo sistemos;
 • Darbo laiko tinkamiausios alternatyvos pasirinkimas. Darbo laiko režimas. Suminė darbo laiko apskaita;
 • Darbo užmokesčio skaičiavimas: įprastas darbo laikas, darbas naktį, poilsio ar švenčių dieną, viršvalandžiai;
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos ypatumai transporto įmonėse;
 • Išskaitos iš darbo užmokesčio.