Transporto įmonių mokesčius, savalaikį deklaracijų ir ataskaitų pildymą akylai stebi VMI, SODROS ir kitų institucijų darbuotojai, o įmonės gerą vardą gali prarasti, atrodytų, dėl nedidelės klaidos, todėl transporto įmonėms ypač svarbu skaidriai, pažangiai, profesionaliai ir tiksliai vesti apskaitą.

Šiuo laikotarpiu klaida ar vėlavimas gali kainuoti ne tik reputaciją, įmonės įtraukimą į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą, bet ir valstybės teikiamą pagalbą. VMI duomenimis, juodajame mokesčių mokėtojų sąraše šiuo metu yra 630 įmonių, kurioms valstybės pagalba nebus teikiama.

Taip pat VMI yra paskelbusi, kad Lietuvos keliuose prasidės nuolatinės krovinių važtaraščių patikros bei Sodra taiko pagalbos priemones dėl karantino įvedimo neigiamą poveikį patyrusiems draudėjams. 2021 m. atnešė mokesčių permokos administravimo, PVM bei pelno mokesčio įstatymų bei kitus aktualius pakeitimus. Šiuo metu ypač aktualus naujas mobiliųjų taršos šaltinių dokumentacijos reguliavimas.

Nuo 2022-01-01 įsigalios Darbo Kodekso pakeitimai, numatantys, kad darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, dienpinigių ir komandiruočių išlaidų kompensacijų mokėjimas bus galimas tik bankiniu pavedimu. O nuo 2022-02-02 įsigalios Darbo kodekso pakeitimai, kuriais keičiama tvarka dienpinigių ir kitų kelionės išlaidų kompensavimui. 

Šiuos ir kitus transporto įmonėms aktualius klausimus nagrinėsime seminaro metu.

Temos:

 • Nepatikimo mokesčių mokėtojo kriterijai – ar galės būti pritaikyti Jūsų įmonei? Gali būti sustabdytas licencijos galiojimas.
 • Neapmokestintų pajamų „ištraukimas iš šešėlio“ – ar „švarus“ Jūsų ir Jūsų įmonės kapitalas? VMI vykdo akcininkų, vadovų ir darbuotojų pajamų kontrolę.
 • Atsakomybė dėl buhalterinės apskaitos: ar už viską atsakingas vadovas? Turinio viršenybės prieš formą principo taikymas ūkinėms operacijoms.
 • Išmanioji VMI (i.SAF, i.VAZ, i.SAF-T): kaip ji keičia apskaitos politiką ir įmonės veiklos procesus? Kiek tai kainuoja? i.MAS įtaka transporto įmonių veiklai.
 • Apskaitos politikos pasirinkimas ir monitoringas transporto paslaugas teikiančiose įmonėse.
 • Dažniausiai pasitaikančių klaidų finansinėse ataskaitose apžvalga. Kaip atskleisti pandemijos įtaką aiškinamajame rašte?
 • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimų įtaka transporto veikla užsiimančiose įmonėse. Į ką reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį?
 • Pelno mokesčio aktualijos ir jų taikymas transporto įmonėse.
 • Kuro apskaita, kelionės lapų pildymas. Kuro sąnaudų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant pelno mokestį.
 • Komandiruočių ir darbo laiko apskaitos ir apmokestinimo ypatumai komandiruojant darbuotojus į Vokietiją, Austriją, Belgiją ir Prancūziją.
 • Komandiruočių kompensacijų apmokestinimo klausimai: darbuotojų pajamų apmokestinimas, komandiruočių išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant pelno mokestį. Dienpinigių apmokestinimo ypatumai.
 • Avanso apyskaitos.
 • PVM ypatumai transporto paslaugas teikiančiose įmonėse.
 • Aplinkos taršos mokestis iš mobilių taršos šaltinių. Naujas sunaudotų degalų apskaitos tvarkos aprašas.
  • Degalų apskaita pagal transporto priemonių rūšis;
  • Mokesčio dydžio nustatymas;
  • Mokesčių mokėtojo kaupiama informacija ir dokumentai;
  • Kontrolės mechanizmas.
 • Gyventojų pajamų mokesčio ir darbo užmokesčio pakeitimai 2021m.:
  • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai;
  • Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai 2021 m.
 • Darbo laiko apskaita. Darbas komandiruotėje ir darbas kelyje.
 • Darbo laiko fiksavimo ir darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai. Rizika dėl neteisingai ir netiksliai pažymėto darbo laiko.
 • Tvarkų sudarymas dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo ir darbo apmokėjimo sistemos.
 • Darbo laiko tinkamiausios alternatyvos pasirinkimas. Darbo laiko režimas. Suminė darbo laiko apskaita.
 • Darbo užmokesčio skaičiavimas: įprastas darbo laikas, darbas naktį, poilsio ar švenčių dieną, viršvalandžiai.
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos ypatumai transporto įmonėse.
 • Nenuolatinių gyventojų darbo pajamų apmokestinimo ypatumai.
 • Išskaitos iš darbo užmokesčio.
 • Mobilumo paketo taikymo praktika: vairuotojų komandiravimo, vairuotojų poilsio laiko ir kabotažo (prekių vežimo kitos šalies, nei tos, kuriai priklauso vežėjas) taisyklės.