Vairuotojai yra ypatinga pareigybė Lietuvoje ne tik dėl savo darbo pobūdžio, bet ir dėl darbo santykių reglamentavimo, nes dirba ne tik pagal Darbo kodekso reikalavimus, bet ir pagal tarptautinius reglamentus. Seminaro metu bus nagrinėjama, kaip planuoti darbo laiką vairuotojui ir teisingai su juo atsiskaityti, kaip teisingai apmokestinti ir deklaruoti vairuotojams išmokėtas lėšas.
 

Seminare dalyviai sužinos:

 • Kaip planuoti ir apskaityti vairuotojų darbo laiką;
 • Kaip apskaičiuoti atlygį vairuotojams;
 • Kaip taisyti praeitų ataskaitinių laikotarpių klaidas;
 • Kaip apmokėti už darbą vairuotojams užsieniečiams.

   

Temos:

 • Darbo sutarties sąlygos ir jų keitimas. Darbo apmokėjimo formos ir sąlygos. Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų. Darbo laiko apskaita, suminė darbo laiko apskaita. Suminės darbo laiko apskaitos tvarkos įvedimas įmonėje. Darbo sutarties nutraukimas. Nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos;
 • Transporto įmonių specializacija. Darbo laiko apskaitos reglamentavimas transporto įmonėse;
 • Darbo laiko grafikai;
 • Darbo laiko apskaita:
  • du vairuotojai vienoje transporto priemonėje;
  • važiavimas naktį;
  • važiavimas išeiginėmis ir šventinėmis dienomis;
  • stovėjimas;
  • komandiruotės;
  • nelaimingi atsitikimai;
  • nedarbingumas;
  • darbas kadencijomis.
 • Sąsajos tarp kelionių lapų, tachometrų, darbo laiko grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių;
 • Darbo užmokesčio sudėtis. Atostoginių kaupimai. Atostogų ir atostoginių apskaičiavimas. Apmokėjimas už darbą kelyje ir kilnojamojo pobūdžio darbą. Apmokėjimas už viršvalandžius. Premijos ir jų įtaka viršvalandžių skaičiavimui. Kompensacijos darbuotojams. Vidutinio darbo užmokesčio apskaita. Komandiruotpinigiai, dienpinigių apmokestinimas ir deklaravimas;
 • Darbo santykiai su vairuotojais užsieniečiais.